Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 3-04-2024

Økt fokus og tilsyn mot steinstøv med kvarts

Arbeidstilsynet har sendt brev til virksomheter i bransjen der de varsler økt fokus og tilsyn av kvartseksponering.

Det stilles krav om at arbeidsgiver gjør vurderinger og igangsetter tiltak for å forebygge at ansatte eksponeres for kvartsstøv.

I SmartMEF vil du finne oppdaterte dokumenter og rutiner i forhold til disse utfordringene.

Brevet viser også til krav til byggherrer om at de tar dette med i sine planer og at de setter inn detaljerte nødvendige risikoreduserende tiltak inn i prisbærende poster.

Se brevet vedlagt i pdf.

pdfArbeidstilsynet - forebygging mot støv på anleggsplass