Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde
Publisert: 23-03-2024

Mulig streik hos kunde eller leverandør

I disse dager er det flere bedrifter som er varslet om at deres ansatte kan bli tatt ut i streik. Spørsmålet mange av våre medlemsbedrifter stiller seg nå er «Hva gjør vi dersom vi blir rammet av streik hos en annen bedrift?»

I disse dager er det flere bedrifter som er varslet om at deres ansatte kan bli tatt ut i streik, og som dermed sender ut varsler til sine leverandører, kunder eller samarbeidspartnere om at de kan bli rammet av streiken.

Dersom en arbeidsgiver ikke greier å sysselsette egne ansatte på en rasjonell måte på grunn av streik hos en annen bedrift, kan arbeidsgiver iverksette permittering dersom det er nødvendig for bedriften.

Permitteringsvarsel

Normalt må arbeidsgiver sende permitteringsvarsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Når det permitteres på grunn av at egne ansatte ikke kan sysselsettes pga. streik hos en annen bedrift, gjelder det ingen bestemt frist for når permitteringsvarsel sendes ut jf. Hovedavtalen LO-MEF § 7.3 (4).

I slike situasjoner plikter arbeidsgiver å gi det varsel som er mulig. MEF anbefaler derfor at slikt permitteringsvarsel sendes ut så snart arbeidsgiver vet at det er et behov for å permittere, fordi streik hos annen bedrift gjør at egne ansatte ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.

MEF gjør oppmerksom på at øvrige regler for permittering gjelder, som f.eks. at det skal konfereres med tillitsvalgte før varsel om permittering gis. Vi viser til Hovedavtalen LO-MEF kap. 7 for regler om permittering.

Ingen arbeidsgiverperiode

Ved alminnelige permitteringer gjelder en arbeidsgiverperiode på 15 dager, som gjelder fra første arbeidsdag permitteringen omfatter. I denne arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver pliktig å betale permitteringslønn. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å betale lønn i en arbeidsgiverperiode når permitteringen er som følge av arbeidskamp, jf. permitteringslønnsloven § 3.

MEF har utarbeidet en mal som kan benyttes for å varsle permittering, for de tilfellene arbeidstakerne ikke kan sysselsettes grunnet streik i en annen bedrift. Vi gjør oppmerksom på at dette er mal, og må dermed utfylles og tilpasses den konkrete situasjonen.

Ta gjerne kontakt med juridisk avdeling i MEF ved spørsmål om bruk av mal for permitteringsvarsel, eller andre spørsmål om permittering.


Les mer og ta kontakt med vår juridiske avdeling her.

docxPermitteringsvarsel streik i annen bedrift - maldokument

Relaterte nyheter

Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer
MEF og næringslivet endelig hørt
Publisert:9.05.2024

MEF og næringslivet endelig hørt

MEF har jobbet mot den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023. Endelig har Regjeringen lyttet til MEF og resten av norsk næringsliv. Fra 1. januar 2025 avvikles ordningen.

Les merles mer