Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-02-2024

Presentasjoner fra VAR-Forum

Her kan dere se presentasjonene fra VAR-Forum i Tønsberg 28. februar.

Programmet var som følger:

Kl 1115 - 1125 Velkommen ved ordstyrer Styrk Fjærtoft

Styrk har over 30 års erfaring som journalist i radio, TV og aviser, og jobber nå med rådgivning, kommunikasjon og formidling i eget selskap.

Kl 1125 - 1200 Tildelings- og miljøkriterier ved MEFs juridiske avdeling

Advokat Emilie Kristoffersen Søgård orienterer om regelverket rundt tildelings- og miljøkriterier.

Kl 1200 - 1230 Klimakalkulator og bærekraft

Fagsjef for bærekraft, klima og miljø i MEF Sverre Huse-Fagerlie informerer om MEF og EBA sin klimakalkulator, og veien mot en bærekraftig anleggsbransje.

Kl 1230 - 1300 Bærekraftig massehåndtering

Erfaringer om utfordringer og muligheter v/Inger-Anne Gether Rise fra Norconsult og Tord Andersen fra Vestfold fylkeskommune.

Kl 1345 - 1515 Offentlige prosjekter i den nærmeste 3 års perioden

  • Sandefjord kommune
  • Larvik kommune
  • Tønsberg kommune
  • Vestfold Fylkeskommune
  • Statens Vegvesen region sør
  • Færder kommune
  • Horten kommune
  • Holmestrand kommune
pdfPresentasjonene fra VAR Forum 28. februar