Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Rune Lia (opplæringskonsulent OKAB), Jakob Huser (lærling), Haakon Huser (daglig leder), Rita Jensen (administrasjonsleder) og Marius Ekeberg (lærlingeansvarlig). I maskinen: Phillip Olstad (lærling). (Foto: Runar F. Daler, Anleggsmaskinen)
Publisert: 24-11-2023

Husrom hos Huser Entreprenør

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den fjerde kandidaten, Huser Entreprenør AS.

Saken er skrevet av Anleggsmaskinen

Hos Huser Entreprenør blir lærlingene virkelig inkludert og tatt vare på. Daglig leder har til og med åpnet hjemmet sitt for en ung lærekandidat, med håp om at han skulle komme ut av et belastet rusmiljø.

Huser Entreprenør AS ble grunnlagt av Halvard Huser i 1968, som startet med en traktorgraver i hjembygda Gjerdrum. I dag er det sønnen Haakon Huser som er medeier og daglig leder for entreprenørbedriften, med 30 ansatte og en allsidig maskinpark av gravemaskiner, bulldosere, hjullastere, dumpere og annet utstyr.

Felleskap

Huser Entreprenør har stort fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø. Det første fagbrevet i bedriften ble tatt midt på 90-tallet, og siden 2004 har de hatt lærlinger hvert eneste år.

– Vi forsøker å legge til rette så godt vi kan for at alle våre ansatte skal føle seg som en del av felleskapet. Det gjelder selvfølgelig også lærlinger, sier administrasjonsleder i Huser Entreprenør, Rita Jensen.

– At de ansatte trives på jobb er viktig, og alle er jo forskjellige. Spesielt når det gjelder lærlinger, er det relativt store ulikheter til å begynne med; noen har jo vokst opp med maskiner, mens andre ikke bestemmer seg for hva de vil gjøre før på videregående. Derfor må vi finne gode løsninger og tilpasse arbeidsoppgavene utfra nivå, så godt det lar seg gjøre. Vi ønsker jo at de skal passe inn i firmaet vårt. Vi er ikke så store, så det er viktig at man fungerer godt sammen, sier hun.

Lærer av lærlingene

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er for å sikre rekruttering, både til bransjen og til eget firma. Og det er fint å få mulighet til å skape medarbeidere helt fra «scratch». Da har vi i langt større grad mulighet til å påvirke hvordan de blir som fagarbeidere. Vi får dem tidlig inn i vår bedriftskultur på den måten, sier daglig leder Haakon Huser.

– Det er også utrolig gøy å se utviklingen til lærlingene, fra de kommer usikre og smånervøse ut i sitt kanskje første møte med arbeidslivet, til de etter hvert blir solide, dyktige fagarbeidere, og en trygg og stabil arbeidskraft.

– Vi har som mål å ha minst to lærlinger til enhver tid. Det er jo en del av samfunnsansvaret vårt å ta inn lærlinger, sier Rita Jensen.

– Lærlingene kommer kanskje inn med nye måter å gjøre ting på, med kunnskap om miljø og bærekraft, og ikke minst om tekniske nyvinninger og duppedingser. De er ofte helt rå på sånt, og det kan vi lære av.


Fra 16 til 80 år

– Det er klart det er sunt for en bedrift å få inn ungdom, så man blir litt tvunget til å holde seg oppdatert og følge med i tiden, sier Marius Ekeberg, som er lærlingeansvarlig i bedriften, og som selv var lærling der så sent som for seks-sju år siden.

– Samtidig er det viktig å ha en variert aldersgruppe. Det nytter ikke å bare ha 20-åringer, heller. Vi prøver å ta vare på alle aldersgrupper her, og vi har jo alltid hatt med noen pensjonister også, sier Rita Jensen.

– Ja, det er et godt spenn med ansatte, fra 16 til 80 år her, og de eldre bidrar selvsagt på sin måte, med kontinuitet, erfaring og gode verdier. Du trenger ikke lure på om de står opp om morgenen og kommer seg på jobb, i hvert fall, sier Haakon Huser, og sikter nok blant annet til far og grunnlegger Halvard, som i en alder av 76 år fremdeles er aktiv i driften av firmaet.

– Det viktigste er uansett arbeidsmiljøet; det er pri én. Og ved å ta inn lærlinger er det som sagt lettere å få implementert vår bedriftskultur, som igjen er med og sikrer at vi får et godt arbeidsmiljø, sier han.

– Man er jo faktisk mer på jobb enn man er hjemme, så det er utrolig viktig å trives på jobb, stemmer Marius Ekeberg i.

Vil ha flere jenter

– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Det viktigste er nok at de er blide og positive. Alt kan jo egentlig læres, bare man er positiv og er villig til å lære. I tillegg bør man selvfølgelig ha interesse for bransjen og faget. Uten interesse, blir det litt vanskelig, sier Huser.

– Karakterer ser vi ikke så mye på; men vi tar en titt på fravær, orden og oppførsel. Har de en toer i engelsk, norsk eller matte, spiller det liten rolle, men hvis du ikke engang har møtt opp, er det litt verre. Det handler om holdninger; at man prøver så godt man kan og helst har en stå-på-vilje, sier Jensen.

– De fleste lærlingene er her på utplassering før de tas inn som lærlinger. Det er kjempefin måte for dem å bli kjent med bedriften på, og for oss å bli kjent med dem på. Noen har også vært på sommerjobb her før de kommer på utplassering, sier Huser.

– Etter sommeren i år spurte vi forresten Skedsmo videregående skole om de hadde noen jenter som ville søke her, for vi ønsker oss flere kvinner inn i bedriften. Det viste seg at de hadde én, så etter høstferien begynner én jente og én gutt på utplassering her, forteller Jensen.

– De som glipper er det ergerligste

Huser Entreprenør har også vist gjennom mange eksempler at de tar inn lærlinger og utplasseringselever med ulike utfordringer.

– Ja, vi har hatt en del slike tilfeller opp gjennom årene, hvor vi har gitt noen en sjanse til å komme på rett kjøl, enten det har vært fysiske eller psykiske utfordringer, eller rusproblemer. Det er hyggelig å kunne «gjøre en forskjell», forteller Jensen.

– Vi har hentet inn kandidater både via NAV og barnevernet. Noen har ikke engang fullført ungdomsskolen. Dette er jo et samfunnsansvar. Senest i forgårs hadde vi besøk fra NAV, som hadde en kandidat som gjerne kunne tenke seg å komme til oss. Vi kunne ikke love noe på stående fot – det er litt usikre tider nå, og vi må jo ha jobb til alle også – men hvis det er praktisk mulig, vil vi gjerne gi dem en mulighet, forteller Huser, som har gjort mer enn de fleste for å få utsatt ungdom til å lykkes i arbeidslivet.

– Vi hadde et tungt tilfelle her, som vi håpet ville komme seg gjennom. Det gikk veldig bra så lenge han jobba, og han var jo «steike» flink. Han fikk også hjelp av en psykolog via NAV, og alle prøvde virkelig å ta vare på ham, men det ble dessverre vanskelig til slutt, sier han.

– Både Halvard og Haakon stilte også opp utenfor jobben, og gjorde alt for å inkludere ham. De tok ham med hjem på middager – til og med på julaften – og han bodde en lengre periode hjemme hos Haakon i håp om det skulle fungere, forteller Jensen.

– Dette er også en del av samfunnsansvaret. Vi har hatt flere slike utfordrende tilfeller tidligere også, og enkelte har også fullført, men det er jo en kamp.

– Og det er de som glipper som er det ergerligste, for man vil jo så gjerne få alle i mål, sier Huser.

Samhold er viktig

– Hvordan følges lærlingene opp i bedriften?

– For noen år siden hadde vi et ønske om å ha enda tettere oppfølging av lærlingene, og valgte da å utpeke en egen lærlingeansvarlig. Fra januar i år har Marius Ekeberg hatt den rollen i firmaet. Han har jo vært lærling her selv, og kjenner læreløpet godt, sier Huser.

– Det er formannen ute på prosjekt som til enhver tid har hovedansvaret for lærlingene, men jeg følger dem opp med personlige samtaler, noe jeg prøver å gjøre minst én gang i måneden. I tillegg har vi selvsagt halvtårssamtalene sammen med Rune Lia fra OKAB, forteller Marius Ekeberg.

– Vi er opptatt av å inkludere lærlingene i gruppa så raskt som mulig. Vi har en del arrangementer, som julebord, sommerfest og prosjektavslutninger, og det hender vi kjører gokart, er på bowling eller er ute og spiser. I tillegg har vi løpt Holmenkollstafetten flere ganger, og vi har deltatt på fotballturneringer. Lærlingene er selvfølgelig med på alt dette, for samhold er viktig, slår Jensen fast.

– Når det gjelder det rent faglige, er vi opptatt av at lærlingene det første året jobber mye ute i grøfta, før de går over til mer maskinkjøring det andre året. Det er for at de skal se utførelsen av jobben fra et annet perspektiv, ikke minst av sikkerhetshensyn, og samspill mellom grunnarbeider og maskinfører. Særlig de som har kjørt mye maskin tidligere har kanskje ekstra behov for dette. Samtidig er det ikke alle som har like mye maskinerfaring, og de trenger flere timer i maskin. Så individuell tilpasning er viktig, sier Huser.

Alt på stell

– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra OKABs ståsted?

– Huser Entreprenør har virkelig gode rutiner på dette. Lærlingene blir tatt godt imot, og de blir ikke bare kastet ut i det, men får grundig gjennomgang av blant annet HMS og KS. Marius stiller opp og er engasjert og involvert i lærlingenes utvikling, og det blir alltid satt av tid nå jeg kontakter dem. Her er rett og slett alt på stell, sier opplæringskonsulent Rune Lia i OKAB.

– Bedriften er dessuten av en slik størrelse at lærlingene får veldig varierte oppgaver. De blir litt som poteten, som kan brukes til alt, noe jeg har inntrykk av at lærlingene er veldig godt fornøyde med.Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Kåringen av Årets lærebedrift 2023 finner sted onsdag 24. januar på Arctic Entrepreneur 2024.

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese mer om hver enkelt kandidat, etter hvert som de blir offentliggjort:

Phillip Olstad bak spakene. (Foto: Runar F. Daler, Anleggsmaskinen)
Lærling Jakob Huser med hoppetussa. (Foto: Runar F. Daler, Anleggsmaskinen)

Relaterte nyheter

Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Velg yrkesfag innen 1. mars
Publisert:20.02.2024

Velg yrkesfag innen 1. mars

Fristen for å søke skoleplass på videregående skole nærmer seg.
Vi trenger flere fagfolk til Norges viktigste næring. Søk yrkesfag!

Les merles mer