Tilbake til alle artiklerAlle artikler
(Foto: Anleggsmaskinen)
Publisert: 2-11-2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

I vårt høringssvar til Totalberedskapskommisjonens utredning (NOU 2023:17) støtter vi utvalgets anbefaling om en tettere integrering av næringslivet i den lokale og regionale beredskapsplanleggingen.

Erfaringene fra uværet Hans er at lokal og regional beredskap må styrkes ved større vær- og naturhendelser. Det er MEFs medlemmer som disponerer maskinparken, og som bistår under rednings- og sikkerhetsarbeid.

Våre erfaringer under Hans er at våre regionkontor kom for sent inn. Vi anbefaler derfor i vårt høringssvar at kommuner og fylkeskommuner i sine beredskapsplaner må involvere og etablere kontaktlinjer til MEFs regionkontor, slik at en raskt kan mobilisere nødvendig maskinkapasitet hos våre medlemmer.

Vårt høringssvar ligger vedlagt som pdf.

pdfMEFs høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

Relaterte nyheter

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer