Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-08-2023

Opprydning etter ekstremværet

Oppryddingen etter ekstremværet «Hans» er risikofylt arbeid som må foregå på en sikker måte. Les Arbeidstilsynets veiledning for opprydning etter naturskader her.

Hentet fra Arbeidstilsynet.no

Oppryddingen etter ekstremværet «Hans» er risikofylt arbeid som må foregå på en sikker måte, advarer Arbeidstilsynet.

Store nedbørmengder i store deler av landet har stengt veger, ført til jordras, skapt rekordhøye flomnivå og mange ødelagte eiendommer. Nå starter arbeidet med å rydde opp etter «Hans».

– Oppryddingen vil omfatte mange yrkesgrupper. Sikkerheten til dem som skal utføre rednings- og oppryddingsarbeidet må til enhver tid bli ivaretatt. Det er viktig at arbeidsgiver har sørget for nødvendig opplæring for dem som skal ut for å gjøre ryddejobben, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

Særlige krav til å vurdere risiko og mulige farer

Selv om ekstremvær ofte fører til unntakstilstander og ekstraordinære forhold, gjelder fortsatt kravet om at arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Personer som deltar i oppryddingsarbeid er ofte utsatt for komplekse risikoforhold som kan føre til nye ulykker og skader. Deler av ryddemannskapet er ofte frivillig. Derfor stiller opprydningsarbeidet særlige krav til å vurdere risiko og mulige farer før arbeidet starter. Om nødvendig, er det arbeidsgivers ansvar å skaffe ekspertbistand, for eksempel eksperter innen geoteknikk, sier Robstad Andersen.

Følg retningslinjer og anbefalinger

– Det å følge retningslinjene og anbefalingene fra Arbeidstilsynet og andre relevante myndigheter er avgjørende for å forebygge ulykker og ta vare på liv og helse, understreker Robstad Andersen.

Under oppryddingsarbeid etter naturulykker hviler arbeidsgiveransvaret på «den som har reell mulighet for instruksjon og kontroll av arbeidet». Det vil si at «arbeidsgiver» ikke nødvendigvis er en virksomhet.

Dersom det er en forsikringssak bør man kontakte forsikringsselskapet for å avtale innleie av kvalifiserte folk til å utføre risikofylt arbeid som å fjerne trær og bygningsdeler, er oppfordringen fra tilsynet.

Tips:

  • Tenk sikkerhet først
  • Planlegg og risikovurder arbeidet
  • Iverksett nødvendige risikoreduserende tiltak
  • Bruk verneutstyr
  • Vær ekstra varsom i bratt og ustabilt terreng
  • Ha alltid førstehjelpsutstyr med
  • Bruk kommunikasjonsutstyr som f.eks. mobiltelefon

Se Arbeidstilsynet sin veiledning for opprydning etter naturskader.

Relaterte nyheter

Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer
MEF og næringslivet endelig hørt
Publisert:9.05.2024

MEF og næringslivet endelig hørt

MEF har jobbet mot den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023. Endelig har Regjeringen lyttet til MEF og resten av norsk næringsliv. Fra 1. januar 2025 avvikles ordningen.

Les merles mer