Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde
Publisert: 27-06-2023

Første frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre en redegjørelse innen 30. juni.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Bedrifter som omfattes av loven plikter å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) knyttet til egen virksomhet. I tillegg skal bedriftene årlig publisere en redegjørelse for eget arbeid knyttet til åpenhetsloven. Første frist for slik rapportering er 30. juni i år.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og det skal i årsberetningen opplyses om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Større virksomheter plikter å rapportere

Etter loven anses en bedrift for å være en «større virksomhet» dersom den oppfyller to av tre vilkår på balansedagen:

  • salgsinntekt: over 70 mill. kr,
  • balansesum: over 35 mill. kr,
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: over 50 årsverk.

Allmennaksjeselskaper og selskaper notert på børs vil være omfattet av loven uavhengig av vilkårene ovenfor.

Innholdet i redegjørelsen

Det følger av åpenhetsloven at redegjørelsen minst skal inneholde:

  • en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
  • opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen skal underskrives i tråd med regnskapsloven § 3-5. Dette innebærer at redegjørelsen skal underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder.

MEF har utarbeidet dokumenter og maler for oppfølging av åpenhetsloven. Disse er tilgjengelig på «Min Bedriftsside» for MEF-medlemmener, og i dokumentbiblioteket for brukere av SmartMEF.

MEF/MEF service as vil internt ha rutinen for dette arbeidet beskrevet i MEFs internkontroll tilgjengelig for våre ansatte.

Relaterte nyheter

Ny lov om offentlige anskaffelser
Publisert:19.02.2024

Ny lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutvalget har utarbeidet et nytt lovforslag for offentlige innkjøp. Vi har kommet med innspill, les vårt høringssvar her.

Les merles mer
Verdikort fra Circle K
Publisert:12.02.2024

Verdikort fra Circle K

Circle K lanserer digitale verdikort. De kan gis til ansatte eller kunder.

Les merles mer
Er du vår nye regionsjef i Vest?
Publisert:2.02.2024

Er du vår nye regionsjef i Vest?

MEF Region Vest søker ny regionsjef til vårt regionskontor i Bergen. Søknadsfrist 24. februar.

Les merles mer