Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde
Publisert: 27-06-2023

Første frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre en redegjørelse innen 30. juni.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Bedrifter som omfattes av loven plikter å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger) knyttet til egen virksomhet. I tillegg skal bedriftene årlig publisere en redegjørelse for eget arbeid knyttet til åpenhetsloven. Første frist for slik rapportering er 30. juni i år.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og det skal i årsberetningen opplyses om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Større virksomheter plikter å rapportere

Etter loven anses en bedrift for å være en «større virksomhet» dersom den oppfyller to av tre vilkår på balansedagen:

  • salgsinntekt: over 70 mill. kr,
  • balansesum: over 35 mill. kr,
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: over 50 årsverk.

Allmennaksjeselskaper og selskaper notert på børs vil være omfattet av loven uavhengig av vilkårene ovenfor.

Innholdet i redegjørelsen

Det følger av åpenhetsloven at redegjørelsen minst skal inneholde:

  • en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
  • opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen skal underskrives i tråd med regnskapsloven § 3-5. Dette innebærer at redegjørelsen skal underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder.

MEF har utarbeidet dokumenter og maler for oppfølging av åpenhetsloven. Disse er tilgjengelig på «Min Bedriftsside» for MEF-medlemmener, og i dokumentbiblioteket for brukere av SmartMEF.

MEF/MEF service as vil internt ha rutinen for dette arbeidet beskrevet i MEFs internkontroll tilgjengelig for våre ansatte.

Relaterte nyheter

Streik over for Geomatikk
Publisert:10.07.2024

Streik over for Geomatikk

El & IT Forbundet og Abelia er kommet til enighet og arbeidet tas opp igjen onsdag 10 juli.

Les merles mer
Staysman til Arctic Entrepreneur
Publisert:2.07.2024

Staysman til Arctic Entrepreneur

Første artist er klar for vinterens store møteplass! Det blir fest og konsert tirsdag 21. januar. Vi gleder oss!

Les merles mer
Protokoll fra Landsmøte 2024
Publisert:2.07.2024

Protokoll fra Landsmøte 2024

Her kan dere lese protokoll fra årets landsmøte og oppdaterte vedtekter.

Les merles mer