Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-10-2022

MEF i høringer på Stortinget

Det har vært flere viktige høringer om statsbudsjettet. MEF har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Arbeids- og sosialkomiteen

 • Utenforskap og tiltak for å få flere fagarbeidere i anleggsbransjen

Energi- og miljøkomiteen

 • Innføring av omsetningskrav for bærekraftig biodiesel i anleggsbransjen
 • Massedeponi ved transport av overskuddsmasser fra anleggsvirksomhet

Finanskomiteen

 • Lettelser i avgift på anleggsdiesel
 • MVA-saken
 • Marked og sysselsetting


Utdannings- og forskningskomiteen

 • Skoleplasser
 • Ny opplæringslov
 • Opplæringskontorenes rolle


Kommunal- og forvaltningskomiteen

 • Massehåndtering og sentral godkjenning


Transport- og kommunikasjonskomiteen

 • Kontraktsstrategi
 • Krevende markedssituasjon
 • Klimatiltak for bransjen


Her kan dere se video fra de ulike høringene:

Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen 20. oktober
Høring i Energi- og miljøkomiteen 20. oktober
Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 20. oktober
Høring Utdanning- og forskningskomiteen 25. oktober
Høring Kommunal- og forvaltningskomiteen 25. oktober

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer