Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-10-2022

MEF i høringer på Stortinget

Det har vært flere viktige høringer om statsbudsjettet. MEF har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Arbeids- og sosialkomiteen

 • Utenforskap og tiltak for å få flere fagarbeidere i anleggsbransjen

Energi- og miljøkomiteen

 • Innføring av omsetningskrav for bærekraftig biodiesel i anleggsbransjen
 • Massedeponi ved transport av overskuddsmasser fra anleggsvirksomhet

Finanskomiteen

 • Lettelser i avgift på anleggsdiesel
 • MVA-saken
 • Marked og sysselsetting


Utdannings- og forskningskomiteen

 • Skoleplasser
 • Ny opplæringslov
 • Opplæringskontorenes rolle


Kommunal- og forvaltningskomiteen

 • Massehåndtering og sentral godkjenning


Transport- og kommunikasjonskomiteen

 • Kontraktsstrategi
 • Krevende markedssituasjon
 • Klimatiltak for bransjen


Her kan dere se video fra de ulike høringene:

Høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen 20. oktober
Høring i Energi- og miljøkomiteen 20. oktober
Høring i Arbeids- og sosialkomiteen 20. oktober
Høring Utdanning- og forskningskomiteen 25. oktober
Høring Kommunal- og forvaltningskomiteen 25. oktober