Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-09-2022

Tiltak mot høye strømpriser for næringslivet

Fredag 16. sep. presenterte regjeringen sine tiltak for å hjelpe de delene av næringslivet som er særlig rammet av høye strømpriser.

Pakken fra regjeringen inneholder tiltak på kort sikt, som er et tilskudd. Og på lengre sikt som er energiøkonomisering (Enøk) og nye regler fastprisavtaler.

Tilskudd til høye strømpriser

Regjeringen etablerer en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen, og til å investere i energitiltak. Med strømintensitet mener regjeringen at strømregningen skal utgjøre mer enn 3 prosent av omsetningen. Bedrifter som får tilskudd kan ikke betale utbytte i 2023.

Ordningen åpner for søknader i løpet av november.

Tilskuddsordningen er en overgangsordning inn til nye regelverk for fastprisavtaler trer i kraft 1. januar 2023. Se punkt lenger ned om fastprisordning.


Ordningen med støtte til strøm er delt inn i to trinn:

Trinn 1: Gjennomføre og dokumentere en ENØK-kartlegging.

Dette trinnet gir en støtte på 25 prosent av strømregningen over 70 øre. Kravet her er å gjennomføre og dokumentere en Enøk-kartlegging. Skjema for dette vil komme på Enova.no

Trinn 2: Investeringer

  • 45 pst støtte til strømpris over 70 øre
  • 50 pst støtte til investeringer i ENØK

Dersom man gjennomfører investeringer til å forbedre energibruken i bedriften vil støtten til strømregningen på kort sikt øke og bidraget til investeringer til Enøk-tiltak være på 50 pst.

Denne ordningen gjelder for oktober, november og desember inneværende år. Regjeringen fastholder at det er bedriftene som selv må vurdere egen risiko, og at bedre regelverk for fastprisavtaler er deres langsiktige svar på bedriftenes uforutsigbare og nå ekstremt høye strømregninger.

Tilskuddsordningen er søknadsbasert gjennom ENOVA og lister over mottakere av støtte vil være offentlig.

Fastprisordning

Den langsiktige løsningen som regjeringen tilbyr næringslivet, er det de omtaler som bedre ordninger for fastprisavtaler. Det betyr at næringsdrivende selv må ta vurderingen av hvilken risiko de skal ta for sine virksomheter.

Høringen på nye regler for kraftselskapene er nylig avsluttet og regjeringen vil levere et endelig forslag til Stortinget innen kort tid, slik at disse reglene er på plass før 1.1.2023.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer