Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-09-2022

Tiltak mot høye strømpriser for næringslivet

Fredag 16. sep. presenterte regjeringen sine tiltak for å hjelpe de delene av næringslivet som er særlig rammet av høye strømpriser.

Pakken fra regjeringen inneholder tiltak på kort sikt, som er et tilskudd. Og på lengre sikt som er energiøkonomisering (Enøk) og nye regler fastprisavtaler.

Tilskudd til høye strømpriser

Regjeringen etablerer en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen, og til å investere i energitiltak. Med strømintensitet mener regjeringen at strømregningen skal utgjøre mer enn 3 prosent av omsetningen. Bedrifter som får tilskudd kan ikke betale utbytte i 2023.

Ordningen åpner for søknader i løpet av november.

Tilskuddsordningen er en overgangsordning inn til nye regelverk for fastprisavtaler trer i kraft 1. januar 2023. Se punkt lenger ned om fastprisordning.


Ordningen med støtte til strøm er delt inn i to trinn:

Trinn 1: Gjennomføre og dokumentere en ENØK-kartlegging.

Dette trinnet gir en støtte på 25 prosent av strømregningen over 70 øre. Kravet her er å gjennomføre og dokumentere en Enøk-kartlegging. Skjema for dette vil komme på Enova.no

Trinn 2: Investeringer

  • 45 pst støtte til strømpris over 70 øre
  • 50 pst støtte til investeringer i ENØK

Dersom man gjennomfører investeringer til å forbedre energibruken i bedriften vil støtten til strømregningen på kort sikt øke og bidraget til investeringer til Enøk-tiltak være på 50 pst.

Denne ordningen gjelder for oktober, november og desember inneværende år. Regjeringen fastholder at det er bedriftene som selv må vurdere egen risiko, og at bedre regelverk for fastprisavtaler er deres langsiktige svar på bedriftenes uforutsigbare og nå ekstremt høye strømregninger.

Tilskuddsordningen er søknadsbasert gjennom ENOVA og lister over mottakere av støtte vil være offentlig.

Fastprisordning

Den langsiktige løsningen som regjeringen tilbyr næringslivet, er det de omtaler som bedre ordninger for fastprisavtaler. Det betyr at næringsdrivende selv må ta vurderingen av hvilken risiko de skal ta for sine virksomheter.

Høringen på nye regler for kraftselskapene er nylig avsluttet og regjeringen vil levere et endelig forslag til Stortinget innen kort tid, slik at disse reglene er på plass før 1.1.2023.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer