Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-09-2022

Viktig sak for MEF opp i Høyesterett

MEF-medlem Flage Maskin AS har ført en viktig sak om offentlig anskaffelse i Høyesterett denne uken.

Flage Maskin mener de ble feilaktig avvist i en anbudskonkurranse om oppgradering av E39 Eikefettunnelen i Vikanes. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Flage Maskin har krevd erstatning for positiv kontraktsinteresse som følge av den feilaktige avvisningen.

MEF har bistått Flage Maskin som partshjelper i Høyesterett. Tilbydere i anbudskonkurranser som blir feilaktig avvist fra anbudskonkurranser lider store økonomiske tap.

- Det er viktig for MEF at reglene sikrer tilbydere en reell mulighet til å få dekket sine erstatningskrav ved feilaktig avvisning. Reglene i anskaffelsesretten, som gir tilbyder rett til å få erstatning for den positive konktraktsinteresse, er et viktig ris bak speilet for å sikre konkurranse i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, sier advokat Erik H. Selmer i MEF.

- Statens hovedpoeng med å anke dommen er åpenbart at man ønsker å få begrenset muligheten til å få erstatning for forbigåtte leverandører. En innstramning av dagens praksis vil være svært uheldig for alle MEFs medlemmer som deltar i anbudskonkurranser basert på reglene om offentlige anskaffelser, forklarer advokat Thomas Kollerød i MEF.

Det var advokat Eric A. Rundhovde i Harris Advokatfirma som representerte Flage Maskin. MEF ble representert ved advokat Morten Goller i Advokatfirmaet Wiersholm.

Dom fra saken blir klar i løpet av høsten.

Relaterte nyheter

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024
Publisert:31.10.2023

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024

Vi vil også i 2024 arrangere Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen. Hold av datoene, påmeldingen er snart klar!

Les merles mer
Nye maler for innleie er nå tilgjengelig
Publisert:16.10.2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

Les merles mer