Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-09-2022

Viktig sak for MEF opp i Høyesterett

MEF-medlem Flage Maskin AS har ført en viktig sak om offentlig anskaffelse i Høyesterett denne uken.

Flage Maskin mener de ble feilaktig avvist i en anbudskonkurranse om oppgradering av E39 Eikefettunnelen i Vikanes. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Flage Maskin har krevd erstatning for positiv kontraktsinteresse som følge av den feilaktige avvisningen.

MEF har bistått Flage Maskin som partshjelper i Høyesterett. Tilbydere i anbudskonkurranser som blir feilaktig avvist fra anbudskonkurranser lider store økonomiske tap.

- Det er viktig for MEF at reglene sikrer tilbydere en reell mulighet til å få dekket sine erstatningskrav ved feilaktig avvisning. Reglene i anskaffelsesretten, som gir tilbyder rett til å få erstatning for den positive konktraktsinteresse, er et viktig ris bak speilet for å sikre konkurranse i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, sier advokat Erik H. Selmer i MEF.

- Statens hovedpoeng med å anke dommen er åpenbart at man ønsker å få begrenset muligheten til å få erstatning for forbigåtte leverandører. En innstramning av dagens praksis vil være svært uheldig for alle MEFs medlemmer som deltar i anbudskonkurranser basert på reglene om offentlige anskaffelser, forklarer advokat Thomas Kollerød i MEF.

Det var advokat Eric A. Rundhovde i Harris Advokatfirma som representerte Flage Maskin. MEF ble representert ved advokat Morten Goller i Advokatfirmaet Wiersholm.

Dom fra saken blir klar i løpet av høsten.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer