Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-09-2022

Viktig sak for MEF opp i Høyesterett

MEF-medlem Flage Maskin AS har ført en viktig sak om offentlig anskaffelse i Høyesterett denne uken.

Flage Maskin mener de ble feilaktig avvist i en anbudskonkurranse om oppgradering av E39 Eikefettunnelen i Vikanes. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Flage Maskin har krevd erstatning for positiv kontraktsinteresse som følge av den feilaktige avvisningen.

MEF har bistått Flage Maskin som partshjelper i Høyesterett. Tilbydere i anbudskonkurranser som blir feilaktig avvist fra anbudskonkurranser lider store økonomiske tap.

- Det er viktig for MEF at reglene sikrer tilbydere en reell mulighet til å få dekket sine erstatningskrav ved feilaktig avvisning. Reglene i anskaffelsesretten, som gir tilbyder rett til å få erstatning for den positive konktraktsinteresse, er et viktig ris bak speilet for å sikre konkurranse i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, sier advokat Erik H. Selmer i MEF.

- Statens hovedpoeng med å anke dommen er åpenbart at man ønsker å få begrenset muligheten til å få erstatning for forbigåtte leverandører. En innstramning av dagens praksis vil være svært uheldig for alle MEFs medlemmer som deltar i anbudskonkurranser basert på reglene om offentlige anskaffelser, forklarer advokat Thomas Kollerød i MEF.

Det var advokat Eric A. Rundhovde i Harris Advokatfirma som representerte Flage Maskin. MEF ble representert ved advokat Morten Goller i Advokatfirmaet Wiersholm.

Dom fra saken blir klar i løpet av høsten.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer