Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 1-09-2022

MEF Kvinner

Anleggsbransjen er som kjent svært mannsdominert, selv om det sakte, men sikkert kommer flere kvinner til. Nå har MEF etablert et nettverk for kvinnene i organisasjonen for å få engasjert flere rundt om i hele landet.

Hovedstyre i MEF har formalisert kvinnenettverket ved å utnevne et utvalg: MEF Kvinner. Hovedstyret velger hvert andre år hvem fra hovedstyret som skal være leder for utvalget, og en representant fra hver region som skal sitte der. I tillegg vil utvalget få bistand av faste ansatte fra administrasjonen.

Styringsgruppe
Den består av: Ann-Therese Kristoffersen (leder av nettverket), Tove Anita Tveitan (region Sørøst), Siv Marion Tourunen Ringvold (region Øst), Camilla Djønne (region vest), Linn Moberg (region Nord), Gry Stangeland Lunde (region Sørvest) og Inger Åse Hernes (region Midt), samt representanter fra MEF, Venche Kulbotten og Solvår Milach Strand.

– Et kvinnenettverk har blitt etterspurt fra en del medlemsbedrifter. I tillegg er hovedstyret opptatt av at vi må gjøre det vi kan for å få sørge for at kvinner i bransjen har et godt tilbud, føler seg særdeles velkomne og blir tatt vare på. Dersom de kvinnene som er i bransjen snakker godt om den, vil sannsynligvis flere søke seg inn, sier Julie Brodtkorb.

Kvinnenettverk i MEF - Facebookgruppe
Meld deg inn i Facebookgruppen "Kvinnenettverk i MEF". Hver region har også egen Facebookgruppe.

Nyhetssaker om MEF Kvinner:

Styringsgruppen. Fra venstre: Tove Anita Tveitan, Siv Marion Tourunen Ringvold, Camilla Djønne, Inger Åse Hernes, Anja Sande Skjærvold (er nå erstattet av Gry Stangeland Lunde) og Linn Moberg
MEF-sjef Julie Brodtkorb, ildsjel i kvinnenettverket Solvår Milach Strand og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er alle skjønt enige om at det er behov for et kvinnenettverk i MEF. (Foto: Runar F. Daler)
MEF Kvinner hadde egen stand på Arctic Entrepreneur 2023