Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: CF Wesenberg - Kolonihaven
Publisert: 11-08-2022

Overraskende fra Norconsult

Det nytter lite å rope på et grønt skifte midt i den største krisen i nyere tid. Les Julie Brodtkorbs debattinnlegg i Finansavisen her.

Debattinnlegg av Julie Brodtkorb publisert i Finansavisen 11. august 2022.

Norconsult er et dyktig og anerkjent rådgivningsselskap med et erfarent blikk på bygg- og anleggsbransjen. Derfor er det overraskende at selskapets toppledelse skriver euforisk om det grønne skiftet, uten en eneste refleksjon om hvilken krise anleggsbransjen står i.

I et innlegg i Finansavisen skriver konsernsjef Egil Hogna og prosjektdirektør Ketil Søyland at Regjeringen må stille tøffere krav til bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen for at målene i Paris-avtalen skal nås. De spår at vi blir grønnere, rikere og mer konkurransedyktige med tøffere krav.

Jeg har til gode å møte noen i anleggsbransjen som er uenig i at vi må gjennom et stort og krevende grønt skifte. Men å snakke om det grønne skiftet uten å ta hensyn til at anleggsbransjen står i sin største krise i nyere tid, er overraskende kost fra to menn som jo har til jobb å forstå og gi råd til våre bransjer.

Krigen i Europa, ekstreme kostnader på alle innsatsfaktorer og kutt i offentlige vei- og vedlikeholdsprosjekt, gjør at mange av Norges entreprenører må kjempe for om de i det hele tatt skal overleve 2022 og 2023. Flere leverer tjenester på kontrakter som ble inngått før krigen. Nå - med prisveksten på diesel og andre innsatsfaktorer- taper de penger når de samme jobbene skal leveres.


I en slik situasjon nytter det lite å rope om et grønt skifte. Det grønne skiftet er kostnadskrevende og fordrer betydelige investeringer. I dag er mange nærmere en konkurs enn innkjøp av varer og materiell som tar oss nærmere lavutslipps-samfunnet på vår sektor. Om Regjeringen i statsbudsjettet dropper tiltak som kan få oss gjennom denne krisen, er jeg redd at en bransje med knekt rygg ikke er i nærheten av å gjennomføre et grønt skifte.

I mellomtiden må Norconsult gjerne støtte oss i kravene til det grønne skifte ikke ensidig kan stilles til det private næringsliv. Kravene må gå begge veier. Ett konkret eksempel: Norske maskinentreprenører kjører daglig milevis for å laste av overskuddmasser. Mange norske kommuner klarer ikke fatte politiske beslutninger som sikrer tilstrekkelige arealer til å deponere rene og ufarlige overskuddsmasser. Derfor må de kjøre både lenge og langt for å finne et sted hvor massene kan deponeres. Det er dyrt, og det er dårlig for miljøet.


Regjeringen og kommunene må sammen ordne opp i dette problemet. Jeg tror Norconsult kunne vært en god støttespiller. Da er dere med på å framskynde det grønne skiftet dere argumenter for, uten å sende hele regningen til det næringsliv dere selv lever av å selge tjenester til.

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer