Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: CF Wesenberg - Kolonihaven
Publisert: 11-08-2022

Overraskende fra Norconsult

Det nytter lite å rope på et grønt skifte midt i den største krisen i nyere tid. Les Julie Brodtkorbs debattinnlegg i Finansavisen her.

Debattinnlegg av Julie Brodtkorb publisert i Finansavisen 11. august 2022.

Norconsult er et dyktig og anerkjent rådgivningsselskap med et erfarent blikk på bygg- og anleggsbransjen. Derfor er det overraskende at selskapets toppledelse skriver euforisk om det grønne skiftet, uten en eneste refleksjon om hvilken krise anleggsbransjen står i.

I et innlegg i Finansavisen skriver konsernsjef Egil Hogna og prosjektdirektør Ketil Søyland at Regjeringen må stille tøffere krav til bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen for at målene i Paris-avtalen skal nås. De spår at vi blir grønnere, rikere og mer konkurransedyktige med tøffere krav.

Jeg har til gode å møte noen i anleggsbransjen som er uenig i at vi må gjennom et stort og krevende grønt skifte. Men å snakke om det grønne skiftet uten å ta hensyn til at anleggsbransjen står i sin største krise i nyere tid, er overraskende kost fra to menn som jo har til jobb å forstå og gi råd til våre bransjer.

Krigen i Europa, ekstreme kostnader på alle innsatsfaktorer og kutt i offentlige vei- og vedlikeholdsprosjekt, gjør at mange av Norges entreprenører må kjempe for om de i det hele tatt skal overleve 2022 og 2023. Flere leverer tjenester på kontrakter som ble inngått før krigen. Nå - med prisveksten på diesel og andre innsatsfaktorer- taper de penger når de samme jobbene skal leveres.


I en slik situasjon nytter det lite å rope om et grønt skifte. Det grønne skiftet er kostnadskrevende og fordrer betydelige investeringer. I dag er mange nærmere en konkurs enn innkjøp av varer og materiell som tar oss nærmere lavutslipps-samfunnet på vår sektor. Om Regjeringen i statsbudsjettet dropper tiltak som kan få oss gjennom denne krisen, er jeg redd at en bransje med knekt rygg ikke er i nærheten av å gjennomføre et grønt skifte.

I mellomtiden må Norconsult gjerne støtte oss i kravene til det grønne skifte ikke ensidig kan stilles til det private næringsliv. Kravene må gå begge veier. Ett konkret eksempel: Norske maskinentreprenører kjører daglig milevis for å laste av overskuddmasser. Mange norske kommuner klarer ikke fatte politiske beslutninger som sikrer tilstrekkelige arealer til å deponere rene og ufarlige overskuddsmasser. Derfor må de kjøre både lenge og langt for å finne et sted hvor massene kan deponeres. Det er dyrt, og det er dårlig for miljøet.


Regjeringen og kommunene må sammen ordne opp i dette problemet. Jeg tror Norconsult kunne vært en god støttespiller. Da er dere med på å framskynde det grønne skiftet dere argumenter for, uten å sende hele regningen til det næringsliv dere selv lever av å selge tjenester til.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer