Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 20-04-2022

Presentasjoner fra Arctic Entrepreneur 2022

Det ble tre fine dager på Gardermoen på et etterlengta arrangement 5. – 7. april.
Her kan du laste ned presentasjonene fra de faglige seminarene.

1400 personer var innom på Arctic Entrepreneur. Av de var det 96 utstillere som lagde en fin og innholdsrik messe. Det var rekorddeltagelse på både Vinterfest og Brakkemiddag, med henholdsvis 800 og 900 påmeldte.

De faglige seminarene var godt besøkt, og under kan dere laste ned presentasjonene.

Her kan du se en oppsummering av tirsdag 5. april.
Her kan du se en oppsummering av onsdag 6. april.

Filmene er produsert av TK Film.


Takk til alle som deltok! Vi gleder oss allerede til 17. – 19. januar 2023.

pdfTirsdag klima - Applied HydrogenpdfTirsdag klima - Biodrivstoff, Circle KpdfTirsdag klima - Elektrisk materiell, NASTApdfTirsdag klima - Samarbeidsprosjekt, Bertelsen og GarpestadpdfOnsdag - Bedre konflikthåndtering, Morten Tvedten - Mekling.nopdfOnsdag - Hvordan forebygge og løse tvister og uenigheter, Arne Engeseth - DLA PiperpdfOnsdag - UNG 300pdfOnsdag - Samtale om massehåndtering, Miljødirektoratet og MEFpdfOnsdag - Økonomens tre tips til bedre lønnsomhet for entreprenører, Svea FinanspdfOnsdag VA - Utfordringer og muligheter, Norsk vannpdfOnsdag VA - Det nye anleggsrørleggerfaget, MEFpdfOnsdag VA - Kvikkleireskredet i Gjerdrum, Torill Hofshagen - NVEpdfOnsdag VA - Omfyllingsmasser, Torun Rise, SINTEFpdfOnsdag VA - Omfyllingsmasser, Christoffer Bruserud - Oskar og Tormod Wike ASpdfOnsdag Sprengning - Eksplosivsøkshunder, Eksplosivhund.no og Vestland fylkeskommunepdfOnsdag Sprengning - Elektroniske tennere, OricapdfOnsdag Sprengning - El-maskiner - nye faremomenter innen sprengning, Bransjerådet for fjellsprengningpdfOnsdag Sprengning - Funn av sprengstoff i gamle tuneller, Vestland FylkeskommunepdfOnsdag Gjenvinning - Hvem har ansvar for næringsavfallet og hva koster det å gjøre feil - MEFpdfOnsdag Gjenvinning - Rutiner for mottakskontroll - MEFpdfOnsdag Gjenvinning - Onsite SecuritypdfOnsdag Gjenvinning - Statsforvalteren i Rogaland - Julie JonstruppdfTorsdag Sprengning - DSBs rolle og samhandling med bransjen, DSBpdfTorsdag - BIM, MEF-skolenpdfTorsdag - Den nye ledningsregistreringsforskriften, Finn N. Bangsund og Thomas Kollerød MEFpdfTorsdag Gjenvinning - Fremtidens Bærekraftige arbeidsplasser - LOOPpdfTorsdag Gjenvinning - Rekruttering gjenvinningsfaget - OKABpdfTorsdag Gjenvinning - Behov for nytt fagbrev - Norsk Riving ASpdfTorsdag Gjenvinning - Hvordan få flere norske sjåfører - Nordren