Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 20-04-2022

Ny Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav

Regjeringen er i gang med å utarbeide en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. MEF har gitt sine innspill.

Formålet med Norgesmodellen og de nasjonale seriøsitetskravene er, ifølge regjeringen, sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv. Målsettingen er at seriøsitetskravene først vil bli gjeldende for bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Kommuner, fylkeskommuner og statlige byggherrer er svært viktige oppdragsgivere for MEF-bedriftene. I kraft av sin innkjøpsmakt, har disse oppdragsgiverne også stor betydning for utviklingen i våre bransjer. MEF har derfor gitt skriftlig innspill til regjeringens arbeid med Norgesmodellen.

I tillegg deltok MEF, sammen med partene i bygg- og anleggsbransjen, i et innspillsmøte 4. april. Møte ble arrangert av statssekretærene i Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.


MEFs forventninger til Norgesmodellen

Vi anbefaler at Norgesmodellen består av en forholdsvis kortfattet liste med seriøsitetskrav. Kravene må realistiske, og de må følges opp med kontroller, tilsyn og sanksjoner ved brudd.

Når det gjelder utformingen av krav, har MEF påpekt nødvendigheten av å forstå at anleggsbransjen og byggebransjen står overfor ulike utfordringer når det kommer til etterlevelsen av seriøsitetskrav. Særlig gjelder dette krav til lærlinger, hvor anleggsbransjen flere steder opplever at tilgangen på lærlinger er for lav som følge av årevis underdimensjonering av våre fag i skolesystemet.

Innspillet i sin helhet finner du vedlagt.

pdfInnspill til regjeringens arbeid med Norgesmodellen (pdf)

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer