Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 20-04-2022

Ny Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav

Regjeringen er i gang med å utarbeide en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. MEF har gitt sine innspill.

Formålet med Norgesmodellen og de nasjonale seriøsitetskravene er, ifølge regjeringen, sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv. Målsettingen er at seriøsitetskravene først vil bli gjeldende for bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Kommuner, fylkeskommuner og statlige byggherrer er svært viktige oppdragsgivere for MEF-bedriftene. I kraft av sin innkjøpsmakt, har disse oppdragsgiverne også stor betydning for utviklingen i våre bransjer. MEF har derfor gitt skriftlig innspill til regjeringens arbeid med Norgesmodellen.

I tillegg deltok MEF, sammen med partene i bygg- og anleggsbransjen, i et innspillsmøte 4. april. Møte ble arrangert av statssekretærene i Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.


MEFs forventninger til Norgesmodellen

Vi anbefaler at Norgesmodellen består av en forholdsvis kortfattet liste med seriøsitetskrav. Kravene må realistiske, og de må følges opp med kontroller, tilsyn og sanksjoner ved brudd.

Når det gjelder utformingen av krav, har MEF påpekt nødvendigheten av å forstå at anleggsbransjen og byggebransjen står overfor ulike utfordringer når det kommer til etterlevelsen av seriøsitetskrav. Særlig gjelder dette krav til lærlinger, hvor anleggsbransjen flere steder opplever at tilgangen på lærlinger er for lav som følge av årevis underdimensjonering av våre fag i skolesystemet.

Innspillet i sin helhet finner du vedlagt.

pdfInnspill til regjeringens arbeid med Norgesmodellen (pdf)

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer