Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 20-04-2022

Ny Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav

Regjeringen er i gang med å utarbeide en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. MEF har gitt sine innspill.

Formålet med Norgesmodellen og de nasjonale seriøsitetskravene er, ifølge regjeringen, sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv. Målsettingen er at seriøsitetskravene først vil bli gjeldende for bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Kommuner, fylkeskommuner og statlige byggherrer er svært viktige oppdragsgivere for MEF-bedriftene. I kraft av sin innkjøpsmakt, har disse oppdragsgiverne også stor betydning for utviklingen i våre bransjer. MEF har derfor gitt skriftlig innspill til regjeringens arbeid med Norgesmodellen.

I tillegg deltok MEF, sammen med partene i bygg- og anleggsbransjen, i et innspillsmøte 4. april. Møte ble arrangert av statssekretærene i Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.


MEFs forventninger til Norgesmodellen

Vi anbefaler at Norgesmodellen består av en forholdsvis kortfattet liste med seriøsitetskrav. Kravene må realistiske, og de må følges opp med kontroller, tilsyn og sanksjoner ved brudd.

Når det gjelder utformingen av krav, har MEF påpekt nødvendigheten av å forstå at anleggsbransjen og byggebransjen står overfor ulike utfordringer når det kommer til etterlevelsen av seriøsitetskrav. Særlig gjelder dette krav til lærlinger, hvor anleggsbransjen flere steder opplever at tilgangen på lærlinger er for lav som følge av årevis underdimensjonering av våre fag i skolesystemet.

Innspillet i sin helhet finner du vedlagt.

pdfInnspill til regjeringens arbeid med Norgesmodellen (pdf)

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer