Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Julie Brodtkorb (Foto: Jørn Søderholm)
Publisert: 14-03-2022

Alvorlige ringvirkninger for norsk næringsliv

Klimaministeren og regjeringen må berge norske bedrifter gjennom krisen vi står i nå. Les Julie Brodtkorbs innlegg i DN.

Klimaminister Espen Barth Eide vil bruke gigantveksten i olje- og gassinntektene til det grønne skiftet. Men først må han og resten av regjeringen berge norske bedrifter gjennom krisen vi står i nå.

Jeg er 100 prosent enig i at deler av de 1750 milliarder kroner i ekstrainntekt vi kan få som et resultat av krisen i Europa, kan brukes til å øke farten i det grønne skiftet. Vi må likevel passe på at vi har bedrifter som faktisk er i stand til å delta i statsrådens milliardpakker til miljøtiltak.

Det er en reell fare for at vi står foran en massekonkurs og tap av et betydelig antall arbeidsplasser i månedene fremover.

De uvirkelige bildene fra Ukraina har foreløpig tatt all vår mentale og emosjonelle kapasitet. Vi lider med krigens ofre. Time for time.

Først nå kan vi gradvis begynne å ta innover oss de alvorlige ringvirkninger også norsk næringsliv står foran. Det er grunn til å være urolig. Jeg er dessverre enda mer bekymret for hva som kan skje med de 2300 bedriftene og 40.000 ansatte jeg representerer enn jeg var noen uker inn i pandemien.

Alle jeg snakker med kjenner dyp og inderlig omsorg for menneskene i Ukraina. Samtidig mottar vi med dramatisk økning, kriserapporter fra mange bedriftsledere.

Den handler om hele Europa og også Norge: Hvordan krigens ringvirkninger skaper dominoeffekter gjennom et helt kontinent og som kan utløse en konkursbølge og et stort tap av arbeidsplasser i land etter land, Norge inkludert.

Allerede før Russlands invasjon i Ukraina var kostnadsveksten knyttet til metaller, energi og diesel rekordhøy. Nå opplever vi en ekstrem økning.

Et enkelt, men talende eksempel: Ingenting slår mer ut økonomisk for våre medlemsbedrifter enn prisen på diesel. 1. november i fjor kostet den 10,94 kroner for literen. I skrivende stund er prisen 16,28 kroner. Den har økt med nær 50 prosent og prognosene varsler en forverring.

Det skjer mens vi samtidig rammes av rekordhøyde strømpriser og stor økning i blant annet stålprisene. Strøm, stål og drivstoff er tre nøkkelinnsatsfaktorer i veibygging, vedlikehold og mye av de øvrige virksomhetene bedriftene leverer.

Vi vet at det ikke finnes en enkel vei ut av denne krisen. Vi må likevel ta grep. Pandemien hadde et tidsavgrenset intervall – selv om den varte lengre enn antatt. Regjeringen kom umiddelbart opp med tiltak, og våre bedrifter sto godt gjennom pandemien fra dag én.

Det vi nå opplever er at en dramatisk endret sikkerhetssituasjon i våre nærområder og i Europa gir bud om et langvarig endret kostnadsnivå. Når omtrent alt blir dyrere på en gang, sier det seg selv at bedrifter som har levert anbud og inngått kontrakter under et helt annet og lavere prisnivå, risikerer enorme tap og i verste fall kan velte over ende.

Jeg vil derfor på det aller sterkeste be regjeringen utarbeide en tiltakspakke som gir våre bedrifter en mulighet til å komme seg gjennom den akutte krisen og gradvis møte en ny og annerledes markeds- og innkjøpssituasjon.

Elementer i en slik pakke bør være:

  • Muligheter for prisregulering fra kommuner, fylker og stat i pågående prosjekter. Det kan redde flere bedrifter og arbeidsplasser gjennom 2022.
  • Appellere til byggherrer om å ta sin del av byrdefordelingen slik at underentreprenører ikke sitter igjen med hele regningen alene.
  • Ta høyde for betydelig større usikkerhet om risikobildet i framtidige kontrakter og sørge for at byrdene fordeles mellom byggherre og underentreprenører.
  • Vurdere en midlertidig avgiftsreduksjon på diesel til næringsvirksomhet, i første omgang ut 2022.

Regjeringen fortjener skryt for sin resolutte og tillitvekkende håndtering av krigen. Nå håper jeg den også tar grep i forhold til de innenrikspolitiske konsekvensene.

Vi har definitivt råd.

Gi rekordhøye beløp til hjelpearbeidet i Ukraina. Sørg i tillegg for at vi forebygger en bølge av oppsigelser og konkurser i Norge.

Så skal vi gjerne være med å øke tempoet i det grønne skiftet. Men det forutsetter at bedriftene ikke ligger med brukket rygg grunnet det drama som nå utspinner seg i Europa.

Sett inn krisetiltak straks – og bygg dermed et fundament for at vi kan ta del i det grønne skiftet som regjeringen ønsker.

… bedrifter som har levert anbud og inngått kontrakter under et helt annet og lavere prisnivå, risikerer enorme tap og i verste fall kan velte over ende

Denne saken ble først publisert i Dagens Næringsliv 10. mars

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer