Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 10-03-2022

Skyhøye dieselpriser

Krigen i Ukraina er en stor tragedie for ukrainere og det russiske folk. Det er alle enige om. Men vi ser også at de økonomiske sanksjonene vil påvirke våre entreprenører.

I de siste døgnene har jeg og mine medarbeidere i MEF mottatt usedvanlig sterke bekymringsmeldinger fra dere.

Den sjokkartede prisveksten for diesel, strøm og metaller slår inn som en tsunami hos maskinentreprenører i hele landet. Igjen – og med samme styrke som da pandemien kom, må vi mobilisere all kraft for at det politiske Norge skal forstå alvoret dere står i.

I samtaler med mange bedrifter har vi fått en oppdatering om øyeblikks-situasjonen i alle fylker. Det meldes det om dramatisk fall i lønnsomheten, fare for permitteringer og reell konkurstrussel.

Jeg vil dere skal vite at vi i MEF vil gjøre alt vi kan for at Regjeringen skal iverksette ekstraordinære tiltak slik at dere kommer gjennom denne krisen.

Vi har allerede hatt de første møtene med sentrale nasjonale politikere for å formidle hvordan prisstigningen, forsterket av krigen i Ukraina, har skapt en økonomisk krise som for mange av bedriftene er langt mer alvorlig enn det dere opplevde under pandemien. Vi jobber også for at media og storsamfunnet skal forstå det samme.

I dagene framover vil vi jobbe intenst for at det skal komme akutte hjelpetiltak;

  • Få ned prisene på anleggsdiesel og diesel til næringsformål umiddelbart. Norge har råd. Landet øker eksportinntektene med seks-gangen grunnet den globale prisstigningen.
  • Vurder en krisepakke til landets maskinentreprenører etter samme tenking som under pandemien.
  • Be offentlige oppdragsgivere som kommuner, fylker og stat akseptere krav om prisregulering fra entreprenører i pågående prosjekter. Det kan redde flere bedrifter og arbeidsplasser gjennom 2022.
  • Vi appellerer til byggherrer om å ta sin del av byrdefordelingen slik at entreprenører og underentreprenører ikke sitter igjen med hele regningen alene. Det gjelder både offentlige og private prosjekter.
  • Ta høyde for betydelig større usikkerhet om risikobilde i framtidige kontrakter og sørge for at byrdene fordeles mellom byggherre og underentreprenører i kommende prosjekter.

Situasjonen er krevende nå. Vi er her for deg og din bedrift. Ta direkte kontakt med MEF der du bor om du trenger avklaringer.


Vil du lese mer om forholdet til inngåtte kontrakter, les mer her: Krig og prisjustering - om forholdet mellom byggherre og entreprenør


MEFs kontaktperson i din region/avdeling:

Region Nord: Martin Grønnslett, 958 45 050, martin.gronnslett@mef.no

Region Midt: Øyvind Bergset, 908 29 990, oyvind.bergset@mef.no

Region Vest: Paul Olaf Baraas, 906 22 087, paul.olaf.baraas@mef.no

Region Sørvest: Marie Oftedal, 952 40 482, marie.oftedal@mef.no

Region Sørøst: Jørn C. Evensen, 913 27 357, jorn.carsten.evensen@mef.no

Region Øst: Espen Alvestad, 468 47 412, espen.alvestad@mef.no

Skog: Bjørn Lauritzen, 907 37 626, bjorn.lauritzen@mef.no

Gjenvinning og avfallshåndtering: Sverre Huse-Fagerlie, 488 94 993, Sverre.Huse-Fagerlie@mef.no

Brønn- og spesialboring: Einar Østhassel, 908 66 302, einar.osthassel@mef.no

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer