Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 21-10-2021

TESS har endret uheldig praksis

MEF er tariffpart og opptatt av det organiserte arbeidslivet. Det har tjent Norge godt. Flere medlemmer har tatt kontakt med administrasjonen i MEF og stilt spørsmålstegn ved samarbeidet med TESS.

Nylig ble det skrevet i pressen om en praksis der TESS skilte på godtgjørelser til sine ansatte der de organiserte kom dårligere ut.

- Etter å ha lest oppslagene i avisen tok jeg kontakt med TESS og spurte om det virkelig er slik vi skal ha det i Norsk arbeidsliv i 2021. Det er godt å høre at TESS snur og ser verdien av det organiserte arbeidslivet, sier Julie Brodtkorb.

Følgende pressemelding ble sendt ut fra TESS 20. oktober:

TESS er et bærekraftig, helnorsk selskap eid av Stiftelsen Erik Jølberg. Lik lønn for likt arbeid er et godt og gammelt slagord. TESS ønsker å ta vare på sin viktigste ressurs, våre medarbeidere, og hever bonusbetingelsene og andre goder til de fagorganiserte opp til nivået for øvrige ansatte, slik at alle i TESS konsernet får like og meget gode og konkurransedyktige betingelser og avlønninger.