Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 12-10-2021

Oversikt over reglene for HMS-kort

Flere bedrifter kjenner til at HMS-kort kreves på anleggsplasser, men hva regnes egentlig som «anleggsplass» etter regelverket? Og gjelder kravet om HMS-kort for alle typer arbeid på anleggsplass?

For MEFs medlemsbedrifter er det svært viktig å være kjent med reglene om HMS-kort. Her kan dere lese en oversikt over de ulike reglene/kravene:

Når gjelder det krav om HMS-kort?

Reglene om HMS-kort finnes i Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser. Formålet med forskriften er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Forskriften sier at alle arbeidsgivere og enkeltpersonforetak skal sørge for at «alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort» jf. § 4.

Forskriften lister opp hva som menes med arbeid på bygge- og anleggsplasser i § 2:

 • Oppføring av bygninger
 • Innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • Riving, demontering, ombygging og istandsetting
 • Sanering og vedlikehold
 • Alminnelig anleggsvirksomhet
 • Graving, sprengning og annet grunnarbeid
 • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeid

Som denne opplistingen viser, er kravet om HMS-kort relevant for de fleste av MEFs medlemsbedrifter.

Når forskriften sikter til bygge- og anleggsplasser menes det enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid, jf. Byggherreforskriften § 2.Dette betyr at det stilles krav til HMS-kort uavhengig av størrelsen på anleggsplassen eller om anleggsplassen er på privat eller offentlig eiendom.

Dette vil si at dersom man utfører slikt arbeid som opplistet ovenfor på en arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid, gjelder det et krav om HMS-kort. Her viser Arbeidstilsynet at kravet om HMS-kort også gjelder for tilsvarende arbeid i forbrukermarkedet, men at det f.eks. ikke gjelder krav om HMS-kort for snøbrøyting på vei utenom bygge- og anleggsplasser.

Hvem må ha HMS-kort?

Det er arbeidsgiver og enkeltpersonforetak som plikter å sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen har HMS-kort. Alle ansatte skal ha HMS-kort. Dette inkluderer også:

 • Utenlandske ansatte ansatt i utenlandske virksomheter på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.
 • Enkeltpersonforetak
 • Innleide arbeidsgivere. Det er virksomheten som leier ut (arbeidsgiver) som skal sørge for at arbeidstakere som leies ut har HMS-kort.
 • Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner som er fast etablert innenfor anleggets område.
 • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, dersom dette arbeidet skjer regelmessig.

Arbeidstilsynet stiller ikke krav til at nyansatte arbeidstakere har gyldig HMS-kort før de begynner å arbeide. I disse tilfellene må likevel arbeidsgiver kunne dokumentere at HMS-kortet er under bestilling. Det betyr at HMS-kort må være bestilt når nyansatt begynner arbeidet, og dette må kunne dokumenteres.

Overtredelsesgebyr og straff for brudd på reglene om HMS-kort

Det er Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet som fører tilsyn med ordningen om HMS-kort. Arbeidstilsynet kan gi en virksomhet pålegg om å skaffe HMS-kort, dersom HMS-kort mangler for noen av de ansatte. Arbeidstilsynet kan også gi overtredelsesgebyr for manglende HMS-kort. Overtredelsesgebyr vil utmåles basert på virksomhetens økonomi, om det er snakk om gjentagende brudd, bruddets alvorlighet og omfang m.m. I 2018 varslet Arbeidstilsynet på sine nettsider at virksomheter som brøt HMS-kortplikten risikerte gebyr på minst 10 000 kr. Dette er imidlertid noen år siden, og praksis kan ha endret seg. Ved særlig alvorlige brudd på reglene om HMS-kort kan Arbeidstilsynet politianmelde virksomheten.

Les gjerne mer om HMS-kort på Arbeidstilsynets nettsider.

Relaterte nyheter

Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for april
Publisert:13.05.2024

Oppdatert kostnadsindeks for april

Driftskostnadene for anleggsmaskiner fra april 2023 til april 2024 økte med 4,3 prosent.

Les merles mer