Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-09-2021

Bredt samarbeid om bedre håndtering av jord og stein

MEF er fornøyd med at Miljødirektoratet har fremlagt sin rapport med mange gode tiltak som tar sikte på å løse utfordringene med mangelen på mottak for overskuddsmasser.

Situasjonen i dag er at masser må transporteres unødvendig langt, prosjektene blir mer kostbare, og det tar lengre tid.

Konsekvensen er dårlig økonomi for både offentlige og private byggherrer. Klimagassutslippene øker og slitasjen på veinettet øker, samt at økt transport gir dårligere veisikkerhet.

Uten tilstrekkelig med areal til dette formål, vil det bli vanskelig og dyrere å gjennomføre fremtidige planlagte bygge- og anleggsprosjekter. Mange steder er situasjonen kritisk fordi det ikke etableres mottak.


Bra med forenkling

- Det er veldig postitvt regelverket for massehåndtering skal forenkles og samkjøres mellom departementer og direktorater. Dette er helt nødvendig for at både entreprenørene, byggherren og kommunene skal klare å forstå regelverket som alle skal forholde seg til, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

- Svært få kommuner og svært få små entreprenører har egen bærekraftansvarlig ansatt, i motsetning til de store riksentreprenørene. Derfor er det nødvendig at regelverket gjør det enkelt og overkommelig å velge bærekraftige løsninger for å håndtere overskuddsmasser, fortsetter Bangsund.


Ikke enige i alt

Rapporten inneholder mange gode tiltak. Men rapportens forslag om endringer av mineralloven slik at andre formål enn utvinning også omfattes av loven, er vi strekt kritiske til.

- Dette vil medføre et voldsomt byråkrati i gjennomføringen av prosjekter, som vi i dag har etablert effektive rapportering og godkjenninger på, sier fagsjef for gjenvinning og avfallshåndtering, Sverre Huse Fagerlie.

Nå forventer vi at de involverte departementer følger opp rapporten.

Les pressemeldingen fra Miljødirektoratet her.

Her kan du lese hele rapporten (pdf)

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer