Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen
Publisert: 16-08-2021

Biodiesel vil gi mye større utslippskutt enn «nullvisjonen»

- Jeg er helt sikker på at bruk av biodiesel vil ha en langt større effekt i å redusere utslipp enn å plassere en og annen batterielektrisk gravemaskin ved siden av en fossil, skrev Julie Brodtkorb i DN.

Klimaproblemene må løses av alle sektorer, selv om enkelte politikere kappes i valgkampen om hvem som skal slippe unna. Enhver næringsdrivende må ta inn over seg at det vil bli endringer i hvordan vi driver forretningene. Spørsmålet er hvordan vi kan legge om slik at vi ivaretar arbeidsplassene våre og de små og mellomstore bedriftene.

Min kollega i anleggsbransjen, Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, skriver i DN 12. august at politikerne må si at siste prosjekt uten nullutslippsløsninger er bygget. Det er bra å være ivrig på miljøets vegne. Men det må vel være noe mellom fossil diesel og grønn strøm som også er verdt å ha med seg på veien mot halvering av utslippene?

Leveransene av elektriske gravemaskiner går trått. Selv om etterspørselen er stor, er det kun en håndfull maskiner å få kjøpt. Jeg er sikker på at det er blitt arrangert et webinar om klima i anleggsbransjen for hver mellomtung eller tung eklektisk gravemaskin som ble levert. Samtidig kan alle dagens anleggsmaskiner allerede fyre på fossilfri annengenerasjons avansert biodiesel. Dette reduserer utslippene av klimagasser med hele 75 til 90 prosent sammenlignet med fossil diesel. Det er da noe?

Vi tar til orde for at klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) må legge om det såkalte innblandingskravet av biodiesel til at bruk av ren biodiesel ikke må inngå i leverandørenes utmåling av myndighetenes krav til generell innblanding. Ren biodiesel må være et rent miljøtiltak. Ikke en flytting av kostnader til den byggherren som tar det i bruk uten at storsamfunnet som sådan bruker like mye. Slik er regelverket i dag. Det gir uheldige konsekvenser ved at enkelte offentlige oppdragsgivere går tilbake til fossil diesel, med noe innblandet bio.

Anleggsbransjen har per i dag og på mellomlang sikt få reelle alternativer. Hydrogen er på tegnebrettet, men er ennå ikke demonstrert eller levert i praksis. Batterielektriske gravemaskiner er tre ganger så dyre som konvensjonelle.

I tillegg kommer krevende logistikk og altså få leveranser. Jeg er helt sikker på at bruk av biodiesel vil ha en langt større effekt i å redusere utslipp enn å plassere en og annen batterielektrisk gravemaskin ved siden av en fossil.

Ingen er uenige om målet. Spørsmålet er bare om vi skal hoppe bukk over springbrettet til 2030-målet?

Julie M. Brodtkorb

Innlegget var først publisert i DN lørdag 14. august

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer