Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 24-06-2021

Gjennomslag for fagprøver for praksiskandidater

MEF, EBA og NAF har jobbet for at det skal bli mulig for praksiskandidater å gå opp til fagprøven i de nye fagene Anleggsrørleggerfaget og Veidrift og veivedlikeholdsfaget så raskt som mulig etter at læreplanene er vedtatt.

I forbindelse med innføring av de nye lærefagene, Anleggsrørleggerfaget og Veidrift og veivedlikeholdsfaget har MEF, EBA og NAF jobbet for at det skal bli mulig for praksiskandidater å gå opp til fagprøven i de nye fagene så raskt som mulig etter at læreplanene er vedtatt.

Utgangspunktet til Utdanningsdirektoratet var at praksiskandidatene skulle kunne gå opp til fagprøven i 2023, ett år før lærlingene.

MEF, EBA og NAF ga et samlet innspill til faglig råd for bygg og anlegg om at det var ønskelig å forsere dette ytterligere da det her var snakk om fagbrev bransjen har arbeidet i mange år for å få innført, og hvor det er et stort kompetansebehov i arbeidsmarkedet.

Det er også mange ufaglærte ute i bedriftene som har opparbeidet seg nok praksis og som ønsker å formalisere sin kompetanse gjennom et fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

Utdanningsdirektoratet gjorde 17.juni et vedtak om unntak fra innføringstakt for læreplaner og overgangsordninger eksamen LK20 - Vg3 anleggsrørleggerfaget og vg3 veivedlikeholdsfaget. I vedtaket heter det:

Læreplanene i vg3 anleggsrørlegger og vg3 veidrift- og veivedlikeholdsfaget blir innført 01.08.2021. Aktuelle kandidater kan melde seg opp til sentralt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur våren 2022. Kandidatene kan deretter melde seg til fagprøve.

For mer informasjon, kontakt:
Frode M. Andersen
900 14 682
Frode.andersen@mef.no

Relaterte nyheter

Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Velg yrkesfag innen 1. mars
Publisert:20.02.2024

Velg yrkesfag innen 1. mars

Fristen for å søke skoleplass på videregående skole nærmer seg.
Vi trenger flere fagfolk til Norges viktigste næring. Søk yrkesfag!

Les merles mer