Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde. (Foto: Runar F. Daler, Anleggsmaskinen.no)
Publisert: 23-06-2021

Nye fagskoleutdanninger godkjent av NOKUT

De to nye utdanningene, Anleggsledelse, tidligere Mellomlederskolen, og Ledelse i maskinentreprenørfaget som bygger på våre tre tidligere skoler Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen, er nå formelt godkjente utdanninger som gir henholdsvis 30 og 90 studiepoeng.

Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, to nye fagskoleutdanninger for anleggsbransjen, ble godkjent av NOKUT i juni 2021.


Unik mulighet
- Vi har i lengre tid jobbet med å formalisere MEF-skolens utdanningsløp for anleggsbransjen, bestående av Mellomleder-, Prosjektleder- og Bedriftslederskolen, forteller Hilde Flotoft, kompetanseansvarlig i MEF. Dette gir en helt unik mulighet for alle som jobber i anleggsbransjen og har behov for formell kompetanse.

Formaliseringen er på plass, og bransjene knyttet til MEF får fra høsten 2021 to formelt godkjente fagskoleutdanninger som er helt spisset mot deres utdanningsbehov, og samtidig gir studiepoeng.

- Vi jobber fremdeles med å få på plass en ordning slik at alle som tidligere har gjennomført disse skolene, kan avlegge eksamen på nytt, og dermed få mulighet til å formalisere utdanningen de allerede har tatt. Mer informasjon om dette vi komme over sommeren, avslutter Hilde Flotoft.


Tett samarbeid med VEA

MEF og Norges grønne fagskole – Vea, har siden 2019 vært i tett samarbeid for å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning med studiepoeng for anleggsbransjen. De nye utdanningene, Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget, bygger på MEF sine tidligere skoler Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen.

Les mer om utdanningene og søk via VEAs sider.

Søknadsskjema

Informasjon om opptak til fagskoleutdanning på Vea

Er du realkompetansesøker, må nødvendig dokumentasjon som praksisfortelling med dokumentasjon lastes opp. Ta kontakt med fagskolen ved behov for veiledning. Mer informasjon om realkompetanseopptak


Oppdatert og relevant kompetanse
De nye utdanningene vil ha mye av det samme innholdet som tidligere, men er oppdatert jamfør utviklingen i samfunnet og i yrkesfeltet. Bruk av BIM, bygningsinformasjonsmodellering, og miljøkrav til anleggsbransjen er i noe større grad enn tidligere ivaretatt i de nye studieplanene. Undervisning i juss innen yrkesfeltet, og flere andre fagområder vil fortsatt ivaretas av MEFs egne jurister og andre ansatte.

I juni 2021 godkjente NOKUT utdanningene som vil tilbys av Vea i samarbeid med MEF fra oktober 2021.

Link til mer informasjon om utdanningene:
Mer om Anleggsledelse
Mer om Ledelse i maskinentreprenørfaget

pdfInformasjon til alle som har tatt en av MEFs tre skoler før formalisering

Relaterte nyheter

Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Meld deg på Administrasjonsskolen 2024
Publisert:30.04.2024

Meld deg på Administrasjonsskolen 2024

Bli tryggere i egen bedrift. Dette er skolen for deg som jobber med det administrative i bedriften. Oppstart i september.

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer