Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 16-06-2021

Grunnarbeider er revidert og på høring

Norsk Standard for beskrivelsestekster grunnarbeider, NS 3420-F er revidert og på høring fram til 30. juni. Gi dine innspill.

Hva er nytt?

På grunn av økning i arbeider med rydding av havnebasseng og områder under vann nær tidligere industri, er punktet for rydding under vann betydelig utvidet.

På grunn av HMS er minste avstand fra konstruksjoner til graveskråning, avstivingssystem eller sprengt skjæring økt fra 0,75 m til 1,5 m.

Det har lenge vært mye uklarheter rundt toleranser og avretting. Dette har nå blitt grundig gjennomgått, og forsøkt gjort klarere. Det er lagt inn ny kode for avretting under vann.

For sprengningsarbeider i dagen er konturen trukket ut av sprengningsprisen i tråd med endringer gjort i Statens vegvesens Prosesskode. Komiteen har hatt fokus på sikkerhet i forbindelse med gjenstående sprengstoff og innført kode for rensk av tidligere sprengt pall. Begrepet «kontur» er mange steder er erstattet med «endelig flate» da denne i mange tilfeller etableres på annen måte enn ved kontursprengning. Begrepet «konturklasse» er derfor erstattet med «toleranseklasse for endelig flate». Dybden for overgang til flåsprengning er økt fra 1 til 2 m.

Det er tatt inn nye koder for følgende:

  • Tiltak nær eksisterende anlegg ved sprengning i dagen på lik linje som for graving i løsmasser
  • Vibrasjonsmåling
  • Sprengstoffsanering
  • Undersøkelser i berg
  • Fjerning av plast i sprengstein
  • Sikringsarbeider med klatrelag
  • Sikring mot ras og skred
  • Koden for vaiersaging er utvidet.

Utleggingstoleranser for arbeider under vann oppdatert og det er innført nytt postgrunnlag for utlegging av løsmasser i lag under vann etter utført anbragt volum. Omfanget for vannhåndtering komplett er presisert. Kode for vann- og frostsikringskonstruksjoner i tunneler og bergrom er flyttet til del F fra del G. Tillegg A for ekvivalenttidsregnskap er oppdatert med nye kapasiteter basert på innspill fra en arbeidsgruppe som har sett på dette for EBA. Tillegg F er nytt for å synliggjøre kostnadsbildet ved forsiktig sprengning.


Her er link til revidert utgave

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del F: Grunnarbeider - Del 1 | Høringssystem (standard.no)


Si din mening

MEF har personer som har vært med på revisjonen, men har også en høringsgruppe- hvis noen har innspill kan disse sendes på e-post til Espen Alvestad eller Øyvind Bergset innen 24. juni 2021.

Relaterte nyheter

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer