Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 16-06-2021

Grunnarbeider er revidert og på høring

Norsk Standard for beskrivelsestekster grunnarbeider, NS 3420-F er revidert og på høring fram til 30. juni. Gi dine innspill.

Hva er nytt?

På grunn av økning i arbeider med rydding av havnebasseng og områder under vann nær tidligere industri, er punktet for rydding under vann betydelig utvidet.

På grunn av HMS er minste avstand fra konstruksjoner til graveskråning, avstivingssystem eller sprengt skjæring økt fra 0,75 m til 1,5 m.

Det har lenge vært mye uklarheter rundt toleranser og avretting. Dette har nå blitt grundig gjennomgått, og forsøkt gjort klarere. Det er lagt inn ny kode for avretting under vann.

For sprengningsarbeider i dagen er konturen trukket ut av sprengningsprisen i tråd med endringer gjort i Statens vegvesens Prosesskode. Komiteen har hatt fokus på sikkerhet i forbindelse med gjenstående sprengstoff og innført kode for rensk av tidligere sprengt pall. Begrepet «kontur» er mange steder er erstattet med «endelig flate» da denne i mange tilfeller etableres på annen måte enn ved kontursprengning. Begrepet «konturklasse» er derfor erstattet med «toleranseklasse for endelig flate». Dybden for overgang til flåsprengning er økt fra 1 til 2 m.

Det er tatt inn nye koder for følgende:

  • Tiltak nær eksisterende anlegg ved sprengning i dagen på lik linje som for graving i løsmasser
  • Vibrasjonsmåling
  • Sprengstoffsanering
  • Undersøkelser i berg
  • Fjerning av plast i sprengstein
  • Sikringsarbeider med klatrelag
  • Sikring mot ras og skred
  • Koden for vaiersaging er utvidet.

Utleggingstoleranser for arbeider under vann oppdatert og det er innført nytt postgrunnlag for utlegging av løsmasser i lag under vann etter utført anbragt volum. Omfanget for vannhåndtering komplett er presisert. Kode for vann- og frostsikringskonstruksjoner i tunneler og bergrom er flyttet til del F fra del G. Tillegg A for ekvivalenttidsregnskap er oppdatert med nye kapasiteter basert på innspill fra en arbeidsgruppe som har sett på dette for EBA. Tillegg F er nytt for å synliggjøre kostnadsbildet ved forsiktig sprengning.


Her er link til revidert utgave

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del F: Grunnarbeider - Del 1 | Høringssystem (standard.no)


Si din mening

MEF har personer som har vært med på revisjonen, men har også en høringsgruppe- hvis noen har innspill kan disse sendes på e-post til Espen Alvestad eller Øyvind Bergset innen 24. juni 2021.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer