Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 16-06-2021

Årets lønnsforhandlinger

Lønnsoppgjøret 2021 for Anleggsoverenskomsten mellom MEF og Norsk Arbeidsmandsforbund ble gjennomført 15. juni 2021.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør som betyr at det bare er lønnssatsene som justeres – ingen tekstendringer eller endringer av innhold i tariffavtalen.

Forhandlingsresultatet skal ikke ut til avstemning slik det skal når det er et hovedoppgjør. Det betyr at forhandlingsresultatet slik det framgår av protokollen (vedlagt) er gyldig fra 1. mai 2021.


Partene er enige om følgende:

Minstelønnen øker med kr 2,- per time. Ny minstelønnssatser kr 192,-.

Ansiennitetstillegg:

  • 1. års dok. praksis i bransjen øker med kr. 2,-. Ny sats kr. 7,-
  • 3. års dok. praksis i bransjen øker med kr. 2,-. Ny sats kr. 14,-
  • 5. års dok. praksis i bransjen øker med kr. 4,-. Ny sats kr. 19,-
  • 8. års dok. praksis i bransjen øker med kr. 4,-. Ny sats kr. 22,-
  • 12. års dok. praksis i bransjen øker med kr. 4,-. Ny sats kr. 26,-
  • 16. års dok. praksis i bransjen øker med kr. 3,-. Ny sats kr. 30,50,-

I tillegg er det enighet om at fagarbeidertillegget øker med kr. 2,-. Ny sats for fagarbeider blir kr. 16,-. Arbeidstakere som ligger over tariffens satser får et generelt tillegg på kr. 2. Det presiseres at disse arbeidstakerne kun får dette tillegget.


MEF har i forbindelse med lønnsoppgjøret vært særlig opptatt av at ansatte med erfaring og som bidrar mest til produksjonen skal premieres. Derfor er ansiennitetstilleggene blitt prioritert fra MEF i årets oppgjør framfor at minstelønna økes for mye. På den måten opprettholder MEF en betydelig forskjell fra å være nyansatt på minstelønn og arbeider med erfaring og ansiennitet.

Endringene er i tråd med en lønnsramme på ca. 2,7 prosent.

Før spørsmål knyttet til årets lønnsforhandlinger, ta kontakt med Silje Lindvig på Tlf. 936 15 711.

Fra MEF: (t.v) Silje Lindvig (Advokat i MEF), Svein Werner Sundquist (Sundquist AS) og Geir Arne Lodgaard (Dovre Entreprenør AS). Fra NAF: Brede Edvardsen (nestleder NAF/Forhandlingsleder), Frode Engen (Magne Sveen AS) og Arne Presterud (Forbundssekretær NAF).
pdf15.06.21 Protokoll Forhandlinger AnleggsoverenskomstenpdfTariffoppgjøret MEF og NAF 2021

Relaterte nyheter

Klima – fra håpløshet til vinn-vinn
Publisert:6.12.2023

Klima – fra håpløshet til vinn-vinn

På Arctic Entrepreneur kommer forsker Per Arne Bjørkum for å holde innlegg om klima og miljø innen Vinterdrift.

Les merles mer
MEF fornyer handelsavtalene med Circle K og TESS
Publisert:6.12.2023

MEF fornyer handelsavtalene med Circle K og TESS

Vårt utvalg for sentrale handelsavtaler har fornyet avtalene med Circle K og TESS. De nye avtalene gjelder fra januar.

Les merles mer
Hvordan sikre oss mot hacking?
Publisert:30.11.2023

Hvordan sikre oss mot hacking?

Telenor kommer på Arctic Entrepreneur i januar for å fortelle hvordan vi skal sikre oss bedre mot hacking.

Les merles mer