Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde. Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen
Publisert: 7-06-2021

Skogsentreprenørenes lønnsomhet må bedres

MEF Skog gleder seg over en økt lønnsomhet i deler av verdikjeden, men hva med skogsentreprenørene som representerer starten på hele verdikjeden? Debattinnlegg av fagsjef i MEF skog, Bjørn Lauritzen.

MEF Skog har tidligere kommentert trelastprisene som minner som utviklingen på kryptovaluta. I USA har trelastprisene steget med 250 % siste året. I Norden er prisoppgangen på 30-50 % noe som jo også er betydelig. Isolert sett er dette bra. Hele verdikjeden er avhengig at markedet er betalingsvillig for skogbaserte produkter, som altså er en forutsetning for at skogsentreprenørene har noe å gjøre.

Trelastprisene og tømmerprisene vil gå ned igjen, men vil trolig stabilisere seg på et høyere nivå enn i dag. Det er i så fall bra. Norden er å betrakte som et lavkostområde for trelast. Trelasten har rett og slett vært underpriset her hjemme sammenlignet med de store markedene i Nord-Amerika og i Asia.

Det er derfor gledelig at Moelven går så bra at de kan utbetale bonuser til de ansatte. Øvrige sagbruk melder også om rekordresultater. Tømmerkjøperne har også levert solide overskudd de siste årene og det blir trolig rekord også i 2021. MEF Skog gleder seg over en økt lønnsomhet i deler av verdikjeden.

Men hva med skogsentreprenørene som representerer starten på hele verdikjeden? Det er lite som tyder på at skogsentreprenørene har fått ta del i høykonjunkturen.

Skogsentreprenørbransjen kjennetegnes av store kapitalkostnader med en svak avkastning på kapitalen. Driftsmarginen på ordinære skogsdrifter er lav. Paradoksalt tjener skogsentreprenørene vesentlig bedre på annen aktivitet så som veirydding m.v.. Videre opplever vi et sterkt fokus på volumproduksjon kombinert med en lav betalingsvillighet for kvalitet.

Resultatet er en bransje med svak likviditet og redusert evne til å kjempe om den beste arbeidskraften. Eksemplene er dessverre mange på at maskinførere melder overgang til andre bransjer pga. bedre lønnsbetingelser.

Skogsentreprenørene må til en viss grad skylde på seg selv. Vi må rett og slett prise våre tjenester slik at vi oppnår et tilfredsstillende driftsresultat. Vi må i alle fall unngå å ta på seg oppdrag som opplagt går med tap.

Det er for tiden betydelig betalingsvillighet i markedet for våre tjenester, men vi må faktisk selv definere og kreve driftspriser som er til å leve med. Ingen av våre av våre oppdragsgivere vil uoppfordret betale mer får våre tjenester.

MEF Skog mener at en skogsentreprenør må arbeide etter følgende enkle prinsipper:

  • Det er entreprenør som priser sine tjenester, ikke tømmerkjøper.
  • All aktivitet skal gi en tilfredsstillende driftsmargin.
  • Det må tilstrebes en størst mulig utnyttelsesgrad på maskinparken.
  • Beslutning om investering i økt kapasitet må vurderes svært nøye.
  • Driftsprisene må jevnlig korrigeres etter skogsmaskinindeksen.

Hele verdikjeden er faktisk tjent med å ha en økonomisk robust entreprenørstand som kan tiltrekke seg den beste arbeidskraften, ha en moderne maskinpark og levere entreprenørtjenester av god kvalitet.


Kontaktinformasjon:
Bjørn Lauritzen, fagsjef MEF skog
Tlf.: 907 37 626
bjorn.lauritzen@mef.no

Bjørn Lauritzen, fagsjef i MEF skog

Relaterte nyheter

Stor skogbrannfare
Publisert:20.06.2023

Stor skogbrannfare

Skogbrannfaren i Sør-Norge er nå på rødt nivå og det er nødvendig å ta forhåndsregler for skogsdrifta.

Les merles mer
Forklaring på skogsmaskinindeksen
Publisert:30.11.2022

Forklaring på skogsmaskinindeksen

Mange har etterlyst en redegjørelse av hvordan skogsmaskinindeksen er bygget opp. Her følger en forklaring fra NTNU.

Les merles mer
SmartMEF også for skogsentreprenører
Publisert:15.11.2022

SmartMEF også for skogsentreprenører

SmartMEF er lansert og tilgjengelig for alle MEF-medlemmer. Som medlem i MEF avd Skog får du 20% rabatt på SmartMEF.

Les merles mer