Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 30-04-2021

Nye graveregler må utvikles sammen med bransjen

Arbeidstilsynet foreslår omfattende og langt strengere krav ved arbeider i grøft. Her kan du lese MEF sine kommentarer til Arbeidstilsynets forslag.

- MEF er for at det stilles strenge krav som ivaretar sikkerheten slik at ansatte kan utføre arbeidene på en trygg og sikker måte, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

– Det bekymrer oss at Arbeidstilsynet avdekker slurv og at det fremdeles skjer ulykker, men vi løser ikke dette med å innføre omfattende og strengere regler slik Arbeidstilsynet foreslår. Dagens krav er gode, men problemet er at ikke alle følger dem. Dette kan bare løses ved å få alle virksomheter til å følge de krav vi allerede har i dag. Det vi trenger er et brukervennlig og enkelt regelverk som er lett å forholde seg til. Kravene må utvikles i en dialog med brukerne av regelverket, sier Bangsund.

MEF etterlyser i sitt høringssvar at Arbeidstilsynet tar kontakt med partene i arbeidslivet i det videre arbeidet med forslaget, slik at vi sammen kan finne frem til gode og effektive løsninger.

I vedlagt pdf-fil kan du lese MEF sine kommentarer til Arbeidstilsynets forslag.

Kontaktperson i MEF:
Finn N. Bangsund
Leder - næringspolitikk og kompetanse
Tlf.: 913 12 229
finn.bangsund@mef.no


pdfMEFs forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser (pdf)

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer