Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Fotograf: Charlotte Sverdrup
Publisert: 13-04-2021

Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen

Les årsrapporten for 2020 fra Fondsstyret for regionale verneombud (RVO) i bygge- og anleggsbransjen.

Aktivt år for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen

Til tross for strenge nasjonale og lokale smitteverntiltak og perioder med pålagt hjemmekontor, har de regionale verneombudene (RVO) opprettholdt et høyt aktivitetsnivå overfor virksomhetene.

I 2020 har de gjennomført fysiske besøk og gitt veiledning til virksomhetene, selv om antallet er lavere enn i et normalår. I kontakten med virksomhetene har kartlegging, risikovurdering og tiltak for å ivareta godt smittevern vært hovedfokus.

Behov for å styrke vernearbeidet i bygg og anlegg

De regionale verneombudene i bygg og anlegg er ansatt i henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Det er disse som har lagt rammene for deres utadrettede aktivitet i 2020.

Årsrapporten til de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen tegner et tydelig bilde av de HMS-utfordringene denne bransjen møter. Den viser også at det er et stort behov for RVO-enes arbeid med å styrke vernearbeidet, og bidra til at HMS-arbeidet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

I 2020 har RVO-ene i henholdsvis bygg- og anleggsbransjen besøkt til sammen over 5800 arbeidsplasser. RVO-ene stanset farlig arbeid hele 1810 ganger i 2020. Det er utført flest antall stans i byggebransjen med 1714 stans, hvorav et stort antall av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden.

Brakkeforhold og smitteverntiltak

RVO-ene rapporterer at det er gjentakende utfordringer i bygge- og anleggsbransjen, blant annet dårlig sikkerhetskultur, manglende HMS-kort, manglende sikring av arbeidstakere som jobber i høyden og språkutfordringer for utenlandske arbeidere. Brakkeforhold har vært et fokusområde de siste årene. Det har det også vært i 2020, men da spesielt rettet mot smitteverntiltak og lignende. Det er fortsatt registrert et høyt antall tilfeller med uholdbare forhold på spise- og skiftebrakker.

Les rapporten på RVO sine nettsider her.

Årsrapporten for 2020 er også vedlagt i pdf.

pdfÅrsrapport 2020- Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen (pdf)

Relaterte nyheter

Generasjonsskifte og endringer i virksomheten
Publisert:18.09.2023

Generasjonsskifte og endringer i virksomheten

Bli med på gratis webinar om generasjonsskifte, omorganisering, salg, oppkjøp og sammenslåing av virksomheter 22. september kl. 09.00.

Les merles mer
Sikker bruk av maskiner på anleggsplassen
Publisert:4.09.2023

Sikker bruk av maskiner på anleggsplassen

RVO har revidert veilederen for sikker bruk av maskiner på anleggsplassen.

Les merles mer
SmartMEF og KSMEF
Publisert:22.08.2023

SmartMEF og KSMEF

Nye maler, Excel i SmartMEF og veien videre for SmartMEF og KSMEF.

Les merles mer