Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen.no
Publisert: 3-03-2021

Laveste forventninger på mange år

Anleggsentreprenørenes forventninger til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting er på et historisk lavmål. – Store og små byggherrer og oppdragsgivere bør kjenne sin besøkelsestid, sier Julie Brodtkorb.

En nylig gjennomført markedsanalyse fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser at 2020 ikke var et godt år. På lik linje med mange andre bransjer som har kjent på betydelige påkjenninger som følge av koronapandemien.

Men funnene i denne og tidligere undersøkelser viser en nedadgående trend som begynte før koronapandemien førte til nedstenging av landet for snart et år siden.

- Vi så en negativ utvikling da vi publiserte en tilsvarende undersøkelse for et år siden. Selv om tallene fra Prognosesenteret forteller om en vekst i anleggsmarkedet, så er det i markedene til de små og mellomstore bedriftene at det svikter. Nå ser vi også at prognosene nedskrives ytterligere, og dette gir grunn til uro, forteller Brodtkorb.

Negativ forventningsindeks
MEF har siden 2015 utarbeidet en egen forventningsindeks som inntil utgangen av 2019 hadde positiv verdi. Gjennom 2020 har denne sunket og viser nå sin laveste verdi noensinne.

- Som nevnt merket vi dette før koronapandemien, og stemningsskiftet er markant. Mange bedrifter merker svikt i ordretilgangen og når over halvparten sier de trenger flere oppdrag for å forhindre permitteringer, er ikke dette overraskende.

Da MEF gjennomførte en medlemsundersøkelse i desember 2020 oppga 66 prosent at oppdragsmengden enten var god eller svært god, en nedgang på 11 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjennomført i desember 2019.

Når bedriftene ble bedt om svare på hvordan de trodde oppdragsmengden seks måneder frem i tid ville se ut, meldte 47 prosent av den ville være enten god eller svært god. Dette var en nedgang på 14 prosentpoeng sammenlignet med undersøkelsen i desember 2019.

- At vi samtidig hører at over åtte av ti bedrifter har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag, i noen områder til og med nesten 100 prosent, bekrefter inntrykket av et anleggsmarked med store utfordringer, sier Brodtkorb.

pdfMEF-notat 2021- Anleggsbransjen utvikling og marked

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer