Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen.no
Publisert: 3-03-2021

Laveste forventninger på mange år

Anleggsentreprenørenes forventninger til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting er på et historisk lavmål. – Store og små byggherrer og oppdragsgivere bør kjenne sin besøkelsestid, sier Julie Brodtkorb.

En nylig gjennomført markedsanalyse fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser at 2020 ikke var et godt år. På lik linje med mange andre bransjer som har kjent på betydelige påkjenninger som følge av koronapandemien.

Men funnene i denne og tidligere undersøkelser viser en nedadgående trend som begynte før koronapandemien førte til nedstenging av landet for snart et år siden.

- Vi så en negativ utvikling da vi publiserte en tilsvarende undersøkelse for et år siden. Selv om tallene fra Prognosesenteret forteller om en vekst i anleggsmarkedet, så er det i markedene til de små og mellomstore bedriftene at det svikter. Nå ser vi også at prognosene nedskrives ytterligere, og dette gir grunn til uro, forteller Brodtkorb.

Negativ forventningsindeks
MEF har siden 2015 utarbeidet en egen forventningsindeks som inntil utgangen av 2019 hadde positiv verdi. Gjennom 2020 har denne sunket og viser nå sin laveste verdi noensinne.

- Som nevnt merket vi dette før koronapandemien, og stemningsskiftet er markant. Mange bedrifter merker svikt i ordretilgangen og når over halvparten sier de trenger flere oppdrag for å forhindre permitteringer, er ikke dette overraskende.

Da MEF gjennomførte en medlemsundersøkelse i desember 2020 oppga 66 prosent at oppdragsmengden enten var god eller svært god, en nedgang på 11 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjennomført i desember 2019.

Når bedriftene ble bedt om svare på hvordan de trodde oppdragsmengden seks måneder frem i tid ville se ut, meldte 47 prosent av den ville være enten god eller svært god. Dette var en nedgang på 14 prosentpoeng sammenlignet med undersøkelsen i desember 2019.

- At vi samtidig hører at over åtte av ti bedrifter har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag, i noen områder til og med nesten 100 prosent, bekrefter inntrykket av et anleggsmarked med store utfordringer, sier Brodtkorb.

pdfMEF-notat 2021- Anleggsbransjen utvikling og marked

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer