Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 15-02-2021

Vil redusere og materialgjenvinne Norges største avfallsfraksjon

Den femte «Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall» (NHP 5) er lansert.

Nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) kan gjennom sin 20-årige historie vise til viktige resultater for avfalls- og gjenvinningsområdet i Norge. Den nye 3-årsplanen angir nye ambisiøse mål. Bak planen står et nettverk med 19 medlemmer, alle sentrale innen avfall, bygg- og anleggssektoren i Norge.

- Målet for dagens lansering av pressemeldingen fra NHP-nettverket er å gjøre det kjent at det nå er en ny plan for hvordan vi skal få bedre utnyttelse av bygg- og anleggsavfall frem mot 2023 og at dette er del av veien til målet om den sirkulære økonomien, sier fagsjef Sverre Huse-Fagerlie i MEF.

Foruten avfallsreduksjon innen bygg- og anleggssektoren, angir NHP5 mål om at 80% av avfall fra sektoren innen 2023 skal leveres i kvaliteter som gjør det egnet til materialgjenvinning. Den nye planen tar også konsekvensen av èn av farene ved sirkulærøkonomien, nemlig at miljøfarlige stoffer resirkuleres og derved ikke tas ut av kretsløpet på forsvarlig vis. Bedre sortering og forsvarlig håndtering av farlig avfall er derfor også et målområde i NHP5.

Ny planperiode ledes av bransjesjef Gunnar Grini i Norsk Industri. Marit Lindstad fra Norsk forening for farlig avfall (NFFA) utgjør NHP-nettverkets sekretariatet. I NHP-nettverket er både Direktoratet for byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for økonomi og forvaltning observatører. Det sikrer god forankring av arbeidet, både opp mot utviklingen i relevant regelverk samt og erfarings- og kompetanseutveksling mellom myndigheter og bransjene.

I sin 5. planperiode vil NHP-nettverket prosjektorganisere sitt arbeid i større grad enn tidligere. Blant de oppgaver som nå igangsettes, er vurderinger av en rekke kriteria for hvilke byggematerialer som kan anvende resirkulerte råmaterialer. Arbeid med å forbedre statistikkmateriale slik at også ombruk synliggjøres vil det også bli arbeidet med, i tillegg til informasjonsformidling, utarbeidelse av rapporter og veiledningsmateriell. Alt arbeidet innenfor NHP-nettverket i planperioden 2021-2023 vil være innenfor områdene avfallsreduksjon, materialgjenvinning, forsvarlig håndtering av farlig avfall samt å definere barrierer for resirkulering av prioriterte miljøfarlige stoffer i overgangen til sirkulær økonomi.

-Arbeidet i NHP-nettverket bidrar til at bygg- og anleggsavfall får større oppmerksomhet i hele verdikjeden fra varer produseres til de framstår som avfall. Mengdene avfall fra sektoren vil være betydelige også i årene fremover, bl.a. forårsaket av rehabilitering av nybygging etter at en stor bygningsmasse i Norge er i ferd med å nå sin tekniske levealder, kommenterer NHP-nettverkets leder Gunnar Grini.

Ledergruppen i NHP-nettverket 2021-2023 består av Roar Hansen (NFFA), Trine Dyrstad Pettersen (BNL), Lars Petter Bingh (Statsbygg), Eirik Wærner (RIF), Sverre Huse-Fagerlie (MEF) og Gunnar Grini (Norsk Industri)
pdfNasjonal handlingsplan- NHP5 2021-2023 (pdf)

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer