Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Julie Brodtkorb, adm. dir. i MEF. (Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen)
Publisert: 9-02-2021

Skremmer ungdom vekk

Når spørretimen i Stortinget skremmer ungdommen fra å søke seg til yrkesfag.
Innlegg fra Julie Brodtkorb publisert på Dagbladet.no.

I spørretimen den 3. februar sa Arbeids – og sosialministeren at bygg- og anleggsnæringen har høy forekomst av arbeidslivskriminalitet og høy forekomst av utenlandsk arbeidskraft med dårlige vilkår. Det var helt sikkert ikke Arbeids- og sosialministerens hensikt å skremme unge bort fra å søke anleggsteknikk i mars, men de kan likevel ha blitt det. Arbeids- og sosialministeren må vite at det er stor forskjell på bygg og på anlegg når det kommer til disse to parameterne.


Ca. 80 prosent av norske anleggsbedrifter er organisert i Maskinentreprenørenes Forbund. Av disse bedriftene har bare ca. 15 prosent av de 2300 medlemmene våre innslag av utenlandske arbeidere. Vi jobber tett med blant annet Norsk Arbeidsmandsforbund for å styrke den norske fagarbeideren. Vi har derfor også svært få medlemmer som rammes av innreiseforbudet. Hoveddelen av våre ansatte er norske.

Fra 2014 til 2020 har våre bedrifter økt antall lærlinger med hele 56 prosent. Anleggsnæringen er norgesmestre i lærlinger. Det vet Røe Isaksen godt, for han har selv tatt seg tid til å dele ut priser til våre bedrifter i kåringer over årets lærebedrifter. Situasjonen er at det er mange unge nordmenn som ønsker seg inn som fagarbeidere i vår bransje. Problemet er at det er for få skoleplasser. Det har gjort at snittet for å komme inn på landslinjene i våre fag har steget de fleste steder de siste åra.

Vi har registrert at ca. 40 prosent av dem som søker våre fag som førstevalg ikke får skoleplass. Etterspørselen etter å komme inn er større enn tilbudet av skoleplasser. Det regjeringen må gjøre om de ønsker flere norske fagarbeidere er å øke antall skoleplasser på de linjene det er stor etterspørsel.

Anleggsnæringen er heller ikke en næring preget av useriøse aktører som bedriver kriminalitet ved å utnytte utenlandske arbeidere. Innen anlegg er det den norske fagarbeider som dominerer, med lønn og arbeidsvilkår etter tariff. 79 prosent av våre oppdrag er for offentlige byggherrer som har krav i sine kontrakter som hindrer useriøse aktører oppdrag.

Anleggsnæringen tar vare på de unge. Våre opplæringskontor har gjennom hele krisen klart å sørge for at selv i de bedrifter som har nedbemannet eller gått konkurs, så har vi fått plassert lærlingene inn hos andre medlemsbedrifter, slik at de ikke får opphold i sine lærekontrakter. Der det har vært for lite oppdrag til å få lærlingene gjennom fagplanen, har våre opplæringskontor i samarbeid med bedriftene våre, opprettet lærestasjoner for å sikre framdriften til disse ungdommenes utdanningsløp. Dette uten å ha fått noen økt fylkeskommunal eller statlig støtte for dette. Våre medlemmer gjør det fordi de er opptatt av at ungdommene skal bli i vår sektor.

Det er snart søknadsfrist til videregående skoler. Velger du utdanning rettet mot vår sektor lover vi å ta godt vare på deg!

Publisert på dagbladet.no

Relaterte nyheter

Bringer skogsbransjen videre
Publisert:4.12.2023

Bringer skogsbransjen videre

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den femte kandidaten, Ole Bertil Reistad fra Lillehammer.

Les merles mer
Husrom hos Huser Entreprenør
Publisert:24.11.2023

Husrom hos Huser Entreprenør

Det er 7 kandidater til Årets lærebedrift 2023. Her kan du lese om den fjerde kandidaten, Huser Entreprenør AS.

Les merles mer
Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer