Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-02-2021

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité

Kommunikasjonssjef i MEF, Fredrik Tronhuus, deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen 2. februar. Se videoopptak av innlegget her.

Kommunikasjonssjef i MEF, Fredrik Tronhuus, deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen 2. februar. Saken er regjeringens forslag til klimaplan hvor MEF må sikre at det stilles realistiske krav.

Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF

La meg slå fast det opplagte først: Det legges opp til en dramatisk omlegging av hvordan anleggsbransjen drives.

På snaue 9 år skal anleggsektoren gjøre mer, enn det 30 år med elbil-politikk har fått til i transportsektoren.

Utslippene fra anleggsprosjekter kan reduseres ved:

  • å kutte utslipp fra maskinene på anlegg
  • bruk av lav-utslippsmaterialer
  • bedre planlegging.

Det viktigste klimatiltaket i anleggsektoren i følge Klimakur er bruk av avansert biodiesel. Her er potensialet for utslippskutt størst.

Den gode nyheten, er at dette er bransjen klar for i dag. De aller fleste maskiner i drift hos våre medlemmer er klare for å fyre på biodiesel.

Prisen er om lag det dobbelte. Det offentlige må være villig til å plukke opp regningen for dette kvalitetskravet i anskaffelsene sine. Avansert biodiesel vil redusere klimagassutslippene med 75-90 pst. sammenliknet med fossil diesel.

Fra siste medlemsundersøkelse vet vi at 11 pst. av våre medlemmer har tatt i bruk biodiesel. Dette er en dobling siste to årene. Tilgangen oppleves i dag som god.

Det er klart at det må skje en massiv økning på tilbudssiden i det internasjonale markedet, dersom de ambisiøse kravene til avansert biodiesel skal innfases slik meldingen legger opp til.

Det er spennende prosjekter på vei opp i Norge for produksjon av biodrivstoff, også biodiesel. Vi er opptatt av å sikre økt konkurranse i markedet og at man får avsetning på virke fra skogen her.

Det er også et miljøaspekt at man «bruker opp» den maskinparken man har. Det å kassere fult brukbare maskiner er neppe god ressursbruk. Ei heller å flytte dem til utviklingsland…

I Klimakur 2030 har Miljødirektoratet analysert et tiltak som innebærer at 70 pst. av nysalget av ikke-veigående maskiner er elektriske i 2030. Det betyr en opptrapping opp fra under en pst. i 2020 til 70 pst. i 2030. Det samme slår regjeringen fast i sin strategi for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

Jeg kjenner ikke til noen troverdig plan fra de internasjonale maskinleverandørene om å kunne levere slike volum. Det vi har fått referert er i 2025 en kapasitet på 2,5-5 pst av leveransene av gravemaskiner til å være elektriske. Derfra til 70 pst i 2030 er mildt sagt markedsoptimistisk.

Dersom man bestiller en elektrisk gravemaskin i dag – vil den bli levert om to år – altså i 2023, og det med forbehold om at den kan bli levert senere. Hvilke jobber man skal gjennomføre i 2023 er ikke enkelt for en entreprenør å vite i dag…

Vi ber om kraftigere tiltak for kutte unødig transport av masser fra anlegg og bedre planlegging. Mer om det i vårt høringsnotat.

Vi vet ikke hvordan markedet for utslippsfrie anleggsmaskiner er i 2030. Jeg mener regjeringen har funnet en farbar vei på mellomlang sikt med bruk av biodiesel.

Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre komiteens medlemmer til å ta kontakt. Forøvrig viser jeg til vårt høringsnotat.

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer