Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-02-2021

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité

Kommunikasjonssjef i MEF, Fredrik Tronhuus, deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen 2. februar. Se videoopptak av innlegget her.

Kommunikasjonssjef i MEF, Fredrik Tronhuus, deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen 2. februar. Saken er regjeringens forslag til klimaplan hvor MEF må sikre at det stilles realistiske krav.

Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF

La meg slå fast det opplagte først: Det legges opp til en dramatisk omlegging av hvordan anleggsbransjen drives.

På snaue 9 år skal anleggsektoren gjøre mer, enn det 30 år med elbil-politikk har fått til i transportsektoren.

Utslippene fra anleggsprosjekter kan reduseres ved:

  • å kutte utslipp fra maskinene på anlegg
  • bruk av lav-utslippsmaterialer
  • bedre planlegging.

Det viktigste klimatiltaket i anleggsektoren i følge Klimakur er bruk av avansert biodiesel. Her er potensialet for utslippskutt størst.

Den gode nyheten, er at dette er bransjen klar for i dag. De aller fleste maskiner i drift hos våre medlemmer er klare for å fyre på biodiesel.

Prisen er om lag det dobbelte. Det offentlige må være villig til å plukke opp regningen for dette kvalitetskravet i anskaffelsene sine. Avansert biodiesel vil redusere klimagassutslippene med 75-90 pst. sammenliknet med fossil diesel.

Fra siste medlemsundersøkelse vet vi at 11 pst. av våre medlemmer har tatt i bruk biodiesel. Dette er en dobling siste to årene. Tilgangen oppleves i dag som god.

Det er klart at det må skje en massiv økning på tilbudssiden i det internasjonale markedet, dersom de ambisiøse kravene til avansert biodiesel skal innfases slik meldingen legger opp til.

Det er spennende prosjekter på vei opp i Norge for produksjon av biodrivstoff, også biodiesel. Vi er opptatt av å sikre økt konkurranse i markedet og at man får avsetning på virke fra skogen her.

Det er også et miljøaspekt at man «bruker opp» den maskinparken man har. Det å kassere fult brukbare maskiner er neppe god ressursbruk. Ei heller å flytte dem til utviklingsland…

I Klimakur 2030 har Miljødirektoratet analysert et tiltak som innebærer at 70 pst. av nysalget av ikke-veigående maskiner er elektriske i 2030. Det betyr en opptrapping opp fra under en pst. i 2020 til 70 pst. i 2030. Det samme slår regjeringen fast i sin strategi for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

Jeg kjenner ikke til noen troverdig plan fra de internasjonale maskinleverandørene om å kunne levere slike volum. Det vi har fått referert er i 2025 en kapasitet på 2,5-5 pst av leveransene av gravemaskiner til å være elektriske. Derfra til 70 pst i 2030 er mildt sagt markedsoptimistisk.

Dersom man bestiller en elektrisk gravemaskin i dag – vil den bli levert om to år – altså i 2023, og det med forbehold om at den kan bli levert senere. Hvilke jobber man skal gjennomføre i 2023 er ikke enkelt for en entreprenør å vite i dag…

Vi ber om kraftigere tiltak for kutte unødig transport av masser fra anlegg og bedre planlegging. Mer om det i vårt høringsnotat.

Vi vet ikke hvordan markedet for utslippsfrie anleggsmaskiner er i 2030. Jeg mener regjeringen har funnet en farbar vei på mellomlang sikt med bruk av biodiesel.

Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre komiteens medlemmer til å ta kontakt. Forøvrig viser jeg til vårt høringsnotat.

Relaterte nyheter

Krav til bruk om lærlinger
Publisert:22.11.2023

Krav til bruk om lærlinger

Kunnskapsdepartementet foreslår å skjerpe kravene til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her kan du lese vårt høringssvar.

Les merles mer
Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen
Publisert:2.11.2023

Høringssvar til Totalberedskapskommisjonen

MEF anbefaler sterkere lokal og regional beredskap ved større vær- og naturhendelser. Les vårt høringssvar her.

Les merles mer
MEF i høringer
Publisert:25.10.2023

MEF i høringer

Det har vært flere viktige høringer på Stortinget om statsbudsjettet for 2024. Vi har deltatt for å legge fram våre synspunkter.

Les merles mer