Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-02-2021

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité

Kommunikasjonssjef i MEF, Fredrik Tronhuus, deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen 2. februar. Se videoopptak av innlegget her.

Kommunikasjonssjef i MEF, Fredrik Tronhuus, deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen 2. februar. Saken er regjeringens forslag til klimaplan hvor MEF må sikre at det stilles realistiske krav.

Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF

La meg slå fast det opplagte først: Det legges opp til en dramatisk omlegging av hvordan anleggsbransjen drives.

På snaue 9 år skal anleggsektoren gjøre mer, enn det 30 år med elbil-politikk har fått til i transportsektoren.

Utslippene fra anleggsprosjekter kan reduseres ved:

  • å kutte utslipp fra maskinene på anlegg
  • bruk av lav-utslippsmaterialer
  • bedre planlegging.

Det viktigste klimatiltaket i anleggsektoren i følge Klimakur er bruk av avansert biodiesel. Her er potensialet for utslippskutt størst.

Den gode nyheten, er at dette er bransjen klar for i dag. De aller fleste maskiner i drift hos våre medlemmer er klare for å fyre på biodiesel.

Prisen er om lag det dobbelte. Det offentlige må være villig til å plukke opp regningen for dette kvalitetskravet i anskaffelsene sine. Avansert biodiesel vil redusere klimagassutslippene med 75-90 pst. sammenliknet med fossil diesel.

Fra siste medlemsundersøkelse vet vi at 11 pst. av våre medlemmer har tatt i bruk biodiesel. Dette er en dobling siste to årene. Tilgangen oppleves i dag som god.

Det er klart at det må skje en massiv økning på tilbudssiden i det internasjonale markedet, dersom de ambisiøse kravene til avansert biodiesel skal innfases slik meldingen legger opp til.

Det er spennende prosjekter på vei opp i Norge for produksjon av biodrivstoff, også biodiesel. Vi er opptatt av å sikre økt konkurranse i markedet og at man får avsetning på virke fra skogen her.

Det er også et miljøaspekt at man «bruker opp» den maskinparken man har. Det å kassere fult brukbare maskiner er neppe god ressursbruk. Ei heller å flytte dem til utviklingsland…

I Klimakur 2030 har Miljødirektoratet analysert et tiltak som innebærer at 70 pst. av nysalget av ikke-veigående maskiner er elektriske i 2030. Det betyr en opptrapping opp fra under en pst. i 2020 til 70 pst. i 2030. Det samme slår regjeringen fast i sin strategi for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

Jeg kjenner ikke til noen troverdig plan fra de internasjonale maskinleverandørene om å kunne levere slike volum. Det vi har fått referert er i 2025 en kapasitet på 2,5-5 pst av leveransene av gravemaskiner til å være elektriske. Derfra til 70 pst i 2030 er mildt sagt markedsoptimistisk.

Dersom man bestiller en elektrisk gravemaskin i dag – vil den bli levert om to år – altså i 2023, og det med forbehold om at den kan bli levert senere. Hvilke jobber man skal gjennomføre i 2023 er ikke enkelt for en entreprenør å vite i dag…

Vi ber om kraftigere tiltak for kutte unødig transport av masser fra anlegg og bedre planlegging. Mer om det i vårt høringsnotat.

Vi vet ikke hvordan markedet for utslippsfrie anleggsmaskiner er i 2030. Jeg mener regjeringen har funnet en farbar vei på mellomlang sikt med bruk av biodiesel.

Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre komiteens medlemmer til å ta kontakt. Forøvrig viser jeg til vårt høringsnotat.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer