Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde. Stein Egil Ødegård i OKAB (t.v) og Sha Ogalo. (Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen)
Publisert: 28-01-2021

Flest lærekontrakter i vår bransje

Andel søkere som fikk lærekontrakt er størst innen bygg- og anleggsteknikk, der 84 prosent av søkerne fikk en lærekontrakt.

Snittet for alle utdanningsprogrammene er 76 %, men noen ligger langt under, for eksempel fikk kun 66 prosent av søkerne til service og samferdsel lærekontrakt.

På enkelte av anleggsfagene er det rundt 90 % som får læreplass. Dette viser at utdannelse innen anleggsfag fortsatt er en av de tryggeste utdanningsvalgene innen yrkesfag.

Opplæringskontorene for anleggs- og bergfagene (OKAB) hadde en vekst på 40 lærekontrakter i 2020 og har nå totalt 1890 løpende kontrakter.

Søknadsfristen for videregående skoler nærmer seg, og i år foregår skolebesøk og utdanningsmesser digitalt. OKAB er selvfølgelig representert på skolemesser over hele landet.

Gå inn på https://www.tautdanning.no/ og besøk OKABs stand.