Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 28-01-2021

Entreprenører etterlyser mer kontroll for å unngå lærlingjuks

MEF vil ha mer kontroll av at krav til lærlinger i offentlige kontrakter blir fulgt opp i praksis.

En fersk rapport fra Oslo Economics bestilt av Utdanningsdirektoratet viser at flere offentlige byggherrer tar med kontraktskrav om bruk av lærlinger og at det har vært en liten økning i antall lærlinger og lærebedrifter etter at lærlingklausulen ble innført i 2017.

Evauleringen viser likevel at kravene i liten grad følges opp.

Ifølge rapporten kan bedrifter med stor sannsynlighet unnlate å oppfylle lærlingkrav i kontrakter med offentlige oppdragsgiver uten at det får konsekvenser.

– Vi er for krav om lærlinger, men kravet må tilpasses antall lærlinger i markedet og det må følges opp med kontroll, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb til Byggeindustrien.

– Byggherre må forsikre seg om at det antall lærlinger som er på prosjektet virkelig følges opp. Hvis ikke, er det lett å jukse. Det ville vært ødeleggende for rettferdig konkurranse mellom dem som tar ansvar for den faglige fremtiden for bransjen og dem som ikke gjør det, sier Julie Brodtkorb.

Må sikre utdanning av nok lærlinger
MEF mener at kravet til antall lærlinger må tilpasses antall lærlinger bedriftene har tilgang til, og at det må satses på utdanning.

– Det virker som om de lokale politikerne kappes om hvor mange de krever. Samtidig sikrer man ikke at det utdannes nok lærlinger innen anleggstekniske fag til å oppfylle bedriftenes etterspørsel, sier Brodtkorb.

Bedrifter kan oppfylle klausulen med å flytte lærlinger mellom ulike prosjekt, men dette er ingen god løsning for lørlingene, mener Brodtkorb.

– Entreprenøren som oftest har flere prosjekter samtidig, og det blir feil hvis lærlingene skal hives hit og dit for at entreprenøren skal oppfylle byggherres krav til antall lærlinger. MEF er opptatt av at lærlingene får gode oppgaver å løse for å sikre at de blir gode fagarbeidere, legger hun til.

Må legge forholdene til rette
Ifølge Brodtkorb har de nye læreplanene en rekke læremål som entreprenører forplikter å sikre for at lærlingen kommer seg igjennom utdanningsløpet.

– Læreplanen er en forskrift, og byggherre må som en del av seriøsitetsarbeidet legger forholdene til rette for at lærlingene får den læring læreplanene forutsetter. Lærlingene skal ha god fagopplæring, og vi må sikre at vi ikke bare måler antall timer på prosjekt, men også hvilken læring som skjer.

Dette er hovedfunnene fra rapporten ifølge Utdanningsdirektoratets nettsider:

  • Liten økning i antall lærebedrifter og lærekontrakter
  • Krav om læreplasser i kontrakter følges ikke opp
  • Det kan være vanskelig for oppdragsgivere å vite når de skal stille krav om lærlinger
  • Bedrifter kan oppfylle klausulen med å flytte lærlinger mellom ulike prosjekt

Saken er hentet fra Bygg.no.

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Anleggsløftet
Publisert:3.05.2024

Anleggsløftet

Anleggsbransjen er kjent for å være inkluderende. Nå har MEF avd. Troms inngått en samarbeidsavtale med NAV, hvor målet er å få flere ut i jobb.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer