Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Bilde fra bekkeåpning av Drengsrudbekken i Asker. (Foto: Fagskolen VEA)
Publisert: 18-12-2020

Anleggsgartnertekniker- en lederutdanning for anleggsgartnere

Fra høsten 2021 starter Norges grønne fagskole – Vea opp igjen fagskolestudiet anleggsgartnertekniker etter å ha blitt revidert og tilpasset nye krav og endringer i anleggsgartnerbransjen.

Anleggsgartnerteknikerstudiet tilbys nettbasert med samlinger, heltid over to år eller deltid over 4 år. Det er mulig å søke opptak til utdanningen hvert andre år.

Likt omfang som andre fagområder
Det er 10 år siden Vea startet den første fagskoleutdanningen for anleggsgartnere. Nå har Vea revidert og utvidet studiet til 120 studiepoeng for at fagskoleutdanningen for anleggsgartnere skal ha samme omfang som de andre fagområdene innenfor bygg- og anleggsfag.

Investering i kompetanse er like viktig som de mer håndfaste investeringene bedriftene foretar. Bransjen er i en rivende utvikling, og fossilfrie byggeplasser, miljøvennlige materialvalg og skjerpede krav til avfallshåndtering er bare noen av de mange kravene bransjen møter stadig oftere.

Utdanningen gir faglig tyngde
Studiet handler om å kunne lede etableringen og vedlikeholdt av grøntanlegg som er fagmessig utført og har lang levetid. Det er viktig at våre uteområder er utformet slik at de kommer samfunnet mest mulig til gode, med fornuftig ressursbruk og en bærekraftig profil. Økt fokus på digitalisering og effektivisering er viktige tiltak mot en mer bærekraftig anleggsgartnerbransje. Det blir stilt store kvalitetskrav til de som skal levere og utføre anleggsprosjekter i dag, sier faglærer på Vea Magnus Nyheim.

I fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker inngår bærekraft i en helhetlig tankegang, på lik linje med hvordan bygg- og anleggsbransjen har strengere miljøkrav og fokus på bærekraft, sier han.

Sterk bransjeforankring
Studiet er utviklet sammen med bransjen, for å kvalitetssikre den nødvendige yrkesrelevansen og bransjeforankringen. Innholdet i emnene på studiet tar for seg en Helhetlig fordypning i anleggsgartnerfaget, og gir rom for spesialisering igjennom de ulike ukene med praksis knyttet til modulene, sier Nyheim.

Følgende moduler inngår i studiet:

  • Grøntanleggslære med LOD ( kan søkes på som et eget studium)
  • Bedriftsledelse
  • Anleggsteknikk
  • Faglig ledelse og faglig fordypning

Les mer om anleggsgartnertekniker her.

Søknadsfrist:
Søknadsperioden for alle fagskoleutdanninger er fra 1.februar -15. april. Du søker via Samordna opptak. Opptakskravet er fagbrev i anleggsgartnerfag, men Vea kan ta opp studenter på realkompetansevurdering. Søkere som ønsker realkompetansevurdering, må ta kontakt med fagskolen for veiledning.

Mange studietilbud på Vea:
Norges grønne fagskole -Vea tilbyr følgende fagskoleutdanninger: anleggsgartnertekniker, sirkulær disponering av vann, grøntanlegglære med LOD, hageplanlegging, grøntanleggsforvaltning, gartner med antikvarisk kompetanse, anleggsledelse, ledelse i maskinentreprenørfaget, skjøtsel og drift av uteanlegg, planlegging og skjøtsel av grøntanlegg og grønn helse i tillegg til mange utdanninger for blomsterdekoratører.

Relaterte nyheter

Meld deg på Administrasjonsskolen i Oslo
Publisert:19.06.2024

Meld deg på Administrasjonsskolen i Oslo

Bli tryggere i egen bedrift. Dette er skolen for deg som jobber med det administrative i bedriften. Oppstart i september.

Les merles mer
Vi tilbyr fagbrevkurs
Publisert:13.06.2024

Vi tilbyr fagbrevkurs

Eksamensforberedende kurs for fagbrev høsten 2024 er klare for påmelding. Legg til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven!

Les merles mer
Endringer i kursrabatten for tariffbedriftene
Publisert:6.06.2024

Endringer i kursrabatten for tariffbedriftene

Refusjonen fra opplærings- og utviklingsfondet til tariffbedrifter økte betraktelig i fjor, vi ser oss nå nødt til å redusere denne rabatten inntil videre.

Les merles mer