Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 17-12-2020

Sikkerhet rundt bruk av eksplosiver

Planleggingen av sprengningsarbeidet skal bidra til å ivareta sikkerheten ved bruk av eksplosiver. Les fakta-ark fra DSB for sikkerheten rundt bruk av eksplosiver her.

Planleggingen av sprengningsarbeidet skal bidra til å ivareta sikkerheten ved bruk av eksplosiver. Et viktig sikkerhetstiltak før salva skytes er å sperre av området med tilstrekkelig antall vaktposter, som skal hindre mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området.

Viktige elementer i dette arbeidet er trukket frem i nedenstående fakta-ark produsert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

pdfFaktaark- Sikkerhet ved sprengning (pdf)