Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Dorte Finstad, Fagskolen VEA
Publisert: 16-12-2020

Tverrfaglig utdanning om vannressursene våre

Norges grønne fagskole -Vea tilbyr en rekke fagskoletilbud for anleggsgartnere og entreprenørbransjen.

Norges grønne fagskole -Vea tilbyr en rekke fagskoletilbud for anleggsgartnere og entreprenørbransjen. Alle studiene er på deltid og nettbasert med noen fysiske samlinger. Fagskoleutdanning er å tilegne seg viktig og etterspurt kompetanse, og som skal være fleksibelt å gjennomføre.

Vannutfordringer er viktig å løse

Vi har enorme vannmengder i Norge, mye nedbør er som regel et større problem enn tørke. Samtidig er tilgangen til rent vann en voksende utfordring også her. Kombinasjonen urbanisering og et økt og endret nedbørsmønster krever nye løsninger, blant annet fra kommunene. I bærekraftsammenheng er vann en bærende faktor. Derfor har bransjene sammen utviklet fagskolestudiet; Sirkulær disponering av vann.

Tverrfaglig samarbeid og utvikling

Ny kunnskap og nye samarbeidsformer er forutsetninger for å løse dagens og morgendagens utfordring knyttet til vann, i Norge og internasjonalt. Norges grønne fagskole – Vea, utviklet studiet i samarbeid med Nordiske Håndverksforum, Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Rørentreprenørene Norge og Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (Naml).

Utdanningen er rettet mot anleggsgartnere, anleggsmaskinførere, anleggsrørlegger, vei- og anleggsfagarbeidere samt rørleggere. Målet er blant annet å utdanne dyktige, ettertraktede og miljøbevisste yrkesutøvere innen grønne yrkesfag. I tillegg er det tilrettelagt for at de tre bransjene skal lære av og med hverandre, for sammen å bidra til å arbeide frem tverrfaglige løsninger.

Les mer om studiet her.

Husk å søke innen fristen. Søknadsperioden er fra 1.februar til 15.april. Du søker via Samordna opptak som er en felles søkemotor for alle utdanninger. Eventuelle restplasser blir lagt ut i mai.

Norges grønne fagskole -Vea tilbyr følgende fagskoleutdanninger: anleggsgartnertekniker, sirkulær disponering av vann, grøntanlegglære med LOD, hageplanlegging, grøntanleggsforvaltning, gartner med antikvarisk kompetanse, anleggsledelse, ledelse i maskinentreprenørfaget, skjøtsel og drift av uteanlegg, planlegging og skjøtsel av grøntanlegg og grønn helse i tillegg til mange utdanninger for blomsterdekoratører.

Foto: Dorte Finstad, Fagskolen VEA

Relaterte nyheter

SmartMEF – lurt å komme i gang
Publisert:6.02.2023

SmartMEF – lurt å komme i gang

Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.

Les merles mer
SmartMEF også for skogsentreprenører
Publisert:15.11.2022

SmartMEF også for skogsentreprenører

SmartMEF er lansert og tilgjengelig for alle MEF-medlemmer. Som medlem i MEF avd Skog får du 20% rabatt på SmartMEF.

Les merles mer
SmartMEF er det nye KSMEF
Publisert:7.11.2022

SmartMEF er det nye KSMEF

SmartMEF er lansert og tilgjengelig for alle MEF-medlemmer. Fra 1. januar 2023 kan du ikke opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet. Kom i gang med SmartMEF i dag, slik at du er klar for 2023!

Les merles mer