Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
@

Vinterdrift av veg (e-læringskurs)

Kurs om vinterdrift av veg

Etter å ha gjennomført opplæringen skal operatørene og arbeidslederne:

  • Kjenne til hvilke HMS krav som gjelder
  • Kjenne til informasjonskilder og kunne innhente informasjon for beslutningsstøtte
  • Kunne planlegge og gjennomføre rettidige driftsoppgaver
  • Kjenne til utstyr som er aktuelt for ulike type driftsoppgaver
  • Kjenne til riktig bruk og vedlikehold av utstyr
  • Kunne koordinere arbeidet opp mot driftsansvarlig

Mer informasjon og kjøp av kurs, finner du i vår nettbutikk.

Skulle du få noen utfordringer i forbindelse med kurset, vil du finne mer informasjon her.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 30. des. 2025