Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Stikkings- og tegningsforståelse - grunnleggende kurs

La ansatte få muligheten til å klare flere oppgaver selv. Hadde det vært greit om maskinkjøreren visste hvordan han eller hun stakk ut en tomt? At boreriggkjøreren kunne sette av riktig høyde til boring, eller vei- og anleggsarbeideren klarte å beregne riktig fall mellom kummene?

Når de som jobber på et oppdrag, kan klare seg uten hjelp av landmåler og GPS-styring i maskin, blir jobben ofte mer effektivt gjort.

Med dette kurset lærer de også å oppdage eventuelle feil på maskinstyringen og å sjekke disse manuelt.

De fleste av oss setter pris på å lære, videreutvikle oss og kjenne på følelsen av å få mer kunnskap. Kompetanseheving hos de ansatte gir ikke bare økt trivsel, men også større fleksibilitet for bedriften. Det gir fort positive utslag på bunnlinjen.

Visste du at alle kursene til MEF er laget spesielt for anleggsbransjen? MEF-skolens kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anlegg. Det gjør at innholdet er tilpasset din bransje. Kursets innhold blir relevant med praktiske og lett forståelige eksempler.

Hvem kan delta?
Elever på Vg2 (anleggsteknikk, lærlinger og praksiskandidater), fagarbeidere som har jobbet litt med temaet og har behov for en oppfriskning samt anleggsgartnere

Hvor lenge varer kurset? 2 dager

Prisen inkluderer tilgang på elektronisk deltakermateriell, lunsj og kaffepauser.

Dette står på timeplanen:

Kurset gir en innføring i stikkings- og tegningsforståelse. I dette inngår blant annet:

  • Å bruke landmålingsutstyr til å bestemme høyder, sette ut høyder og sette ut vinkler
  • Å lese arbeidstegninger, bruke målestokk, beregne fall og beregne areal/volum

Når kurset er gjennomført, skal deltakeren kunne utføre enkel anleggsstikking samt lese tegninger og beskrivelser.

Kurset Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse tilsvarer innholdet i MEF sitt Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene. Gjennomgang av leverandørutstyr inngår ikke i kurset.

Hvilken nytteverdi har kurset for bedriften?

Målet med kurset er at en maskinkjører, boreriggoperatør eller en vei- og anleggsarbeider skal kunne klare seg selv uten hjelp fra landmåler eller GPS-styring i maskin.

Maskinkjøreren skal kunne stikke ut en tomt.

Boreriggkjøreren skal kunne sette av riktig høyde til boring. Vei- og anleggsarbeideren skal kunne beregne riktig fall mellom kummer.

Deltakerne lærer også å oppdage eventuelle feil på maskinstyringen og å sjekke disse manuelt, samt planlegge arbeidsoppgavene bedre og mer effektivt.

Visste du at MEF-skolen har et e-læringskurs innen maskinstyring?

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% a medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond.