Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Sikker bruk av kjemikaler (e-læringskurs)

Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter stiller krav til at alle arbeidstakere skal ha opplæring i arbeid med farlige kjemikalier. Kurset gir en dokumentert og grunnleggende opplæring i helsefarer forbundet med kjemikaliehåndtering, tiltak for sikker håndtering av kjemikalier, samt informasjon om ansvar og plikter for den enkelte arbeidstaker.