Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Prosjekt Fareblind (e-læringskurs)

Prosjekt Fareblind er en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass.

Arbeidsgiver plikter å legge til rette for sikkerhet på arbeidsplassen, samtidig som vi alle må være oppmerksomme på de farene om omgir oss.

Kurset:

  • Gir kunnskap om de 6 største fareområdene
  • Gir kunnskap om livreddende regler
  • Forebygger fareblindhet

Du finner kurset i Munio sin nettbutikk her.

Skulle du få noen utfordringer i forbindelse med kurset, vil du finne mer informasjon her.

I regi av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg