Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Praktisk arbeidsrett

Ta kurs i arbeidslivsreglene: Praktisk arbeidsrett Alle som driver virksomhet eller har personalansvar, bør ha juridisk kunnskap om og kjennskap til gjeldende krav, lover og regler innen temaet arbeidsrett. Har du ikke den nødvendige kunnskapen, kan det gå galt.

MEFs jurister hadde i fjor en stor økning i antall henvendelser innen temaet arbeidsliv og personaljus.

Manglende kunnskap om grunnleggende regler innen arbeidsrett kan medføre at partene kommer opp i situasjoner som både er belastende for de involverte samt ressurskrevende.

Hvorfor ikke heller løse problemene før de oppstår?

Dette er kurset for deg som er eier, daglig leder og/eller har ansvaret for virksomhetens personalpolitikk, ansettelse av medarbeidere og utarbeidelse av kontrakter. Få nødvendig oppdatering og viktig dybdekunnskap innen alle områder av personaljusen.

Vi lager kurs for anleggsbransjen!

Vi bruker kun våre egne jurister som forelesere. Med deres erfaringer og gode praktiske eksempler direkte relatert til våre medlemmers daglige utfordringer på arbeidsplassen blir teorien bare et bakteppe for kurset.

Hvem kan delta? Administrasjonsansvarlig, anleggsleder, daglig leder, formann og personalansvarlig.

Hvor lenge varer kurset? 7 timer.

På kurset lærer du om de sentrale lovene i arbeidsforhold;

 • Ansettelsesprosesser
 • Arbeidsavtaler
 • Avskjed
 • Nedbemanning
 • Prøvetid
 • Midlertidig ansettelse og vikarer
 • Arbeidstid
 • Bruk av kontrolltiltak
 • Fri fra arbeid
 • Sykemeldte arbeidstakere
 • Å sikre dokumentasjon og advarsler
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Oppsigelse ved arbeidstakers manglende
 • Jobbutførelse

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% a medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond