Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften - innføring

Skap verdier gjennom kvalitets- og HMS-arbeid. Grunnleggende innføring i kvalitet og HMS i anleggsbransjen

Hvorfor bør bedriften jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid?
Og hvordan skal dere dokumentere det?

Det får du svar på gjennom dette kurset. Ikke bare gir sikringen av kvalitet (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS) gevinster i form av fornøyde ansatte. Den gir også mulighet for innsparing og inntjening. Effektive systemer bidrar til rasjonell drift når de blir brukt hensiktsmessig.

«Jeg må ha et system i bedriften min, men hvorfor må jeg det og hva skal det inneholde?» Kurset «Grunnleggende innføring innen KS- og HMS- arbeid i hjelper bedriften med å finne svar på nettopp slike spørsmål, forteller Egil Kvingedal i MEF.

Hvem kan delta?
Ledelsen, KS- og HMS-ansvarlig og andre som skal jobbe med / jobber med systematisk KS- og HMS-arbeid

Hvor lenge varer kurset? 1 dag

Prisen inkluderer tilgang på kursmateriell, lunsj og kaffepauser.

Visste du at kursene til MEF er laget spesielt for anleggsbransjen? MEF-skolens kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anlegg. Det gjør at innholdet er tilpasset din bransje. Kursets innhold blir relevant med praktiske og lett forståelige eksempler.