Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Kalkulasjon - grunnleggende kurs

Lær å bygge opp en kalkyle! Alle bedrifter er avhengig av å få oppdrag. Men til hvilken pris? I dette kurset lærer du å beregne hva jobben koster, slik at du kan legge inn et riktig tilbud.

Hvis du ikke kjenner til alle kostnadene, kan du tape penger på et prosjekt. Å ha mange oppdrag hjelper ikke hvis prisen blir for lav til at det er lønnsomt.

Mål for kurset:

  • Kunne anvende kalkulasjon for enkle oppdrag
  • Kunne utarbeide timekostnadsberegning for maskiner og mannskap
  • Kjenne til hvordan du utarbeider tilbudsbrev basert på kalkulasjon

Innhold:
Kurset gir en innføring i å bygge opp kalkulasjoner. Det betyr at du lærer hvordan du beregner prisen på et anleggsoppdrag og hvilke kostnader et oppdrag innebærer. Ved å ha gode kunnskaper om dette, kan du være trygg på at tilbudet du gir, er til en pris bedriften kan leve med. Innholdet er tilpasset utfordringene i din bransje og har praktiske og lett forståelige eksempler.

Kurset passer for: Daglige ledere i mindre virksomheter (anleggsgartner, maskin- og skogsentreprenør), anleggsledere og formenn samt ansatte som utarbeider kalkyler og gir tilbud innen anlegg- og anleggsgartnerfaget.

Varighet: 7t

Kursbevis: Ja

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond