Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

HMS for ledere i digitalt kursrom

Lær å lede virksomheten etter HMS-kravene for ledere i anleggsbransjen. Som daglig leder plikter du å få opplæring i HMS-kravene. Dette kurset er spesielt myntet på deg som driver innen anleggsbransjen.

Mål for kurset:
Deltakere skal få forståelse for hvordan man skal ta de rette beslutningene, og få god kunnskap om hva loven sier om et godt arbeidsmiljø. Det skal også vises eksempler for hvordan forhold ved virksomheten kan gjøre miljøet bedre eller verre. Konsekvensene av manglende oppfølging av arbeidsmiljøet kan være svært negative, og i verste fall påvirke økonomien i bedriften.

Innhold i kurset: Innføring i helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid (HMS) i tråd med retningslinjene fra Arbeidstilsynet.

Kurset passer for: Daglig leder og administrativt ansvarlig.

Kurset gjennomføres: i digitalt kursrom, og du deltar fra din pc.
Du får informasjon om hvordan du finner kursrommet i e-post med bekreftelse på din deltakelse. Krav til utstyr er kun pc med lyd og mikrofon.

Varighet: 4t

Kursbevis: Ja

Prisen inkluderer tilgang på kursmateriell og MEFs læringsportal.