Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Formann-Bas-kurs

Kurset er utviklet spesielt for deg som jobber som, eller er tiltenkt rollen som formann, bas eller arbeidsleder og har ansvaret for den praktiske styringen av det daglige arbeidet i deler av-, eller hele prosjektet.

Formann/Bas/Arbeidsleder skal kunne tilrettelegge for god og effektiv drift gjennom hele prosjektet, samtidig som HMS og det enkelte teammedlem ivaretas.

Deltakerne skal:

 • Kunne støtte anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Kunne følge opp et arbeidslag og stå for den daglige arbeidsledelsen
 • Kunne tilrettelegge for god og effektiv drift
 • Kunne ivareta HMS og KS i prosjektet
 • Kunne dokumentere og rapportere om produksjonen
 • Kjenne til kontrakt og sikre økonomien i prosjektet


Emner

 • Oppstartmøte med anleggsleder
 • Økonomi- og kontraktsforståelse
 • Organisering av team og anlegg
 • Logistikk
 • Kontrollere, rapportere og dokumentere
 • Rolleforståelse og ledelse
 • Ivaretakelse av HMS og KS


Varighet og gjennomføring

2 samlinger á 2 dager
Undervisningen vi bestå av forelesninger, diskusjoner, praktiske oppgaver i grupper eller enkeltvis og andre elementer for å øke læringsutbyttet


Hvem kan delta:

Kurset egner seg for alle som jobber, eller skal jobbe med daglig arbeidsledelse i et anleggsprosjekt

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 30% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond.