Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Fagbrev gjenvinning - eksamensforb. i digitalt kursrom

Riktig kildesortering, avfallshåndtering og gjenvinning bidrar til bærekraftig drift. Har du en gjenvinningsoperatør på laget? Kurset gjennomføres i digitalt kursrom, og du melder deg selv opp til eksamen i ditt fylke.

Legg til rette for at dine medarbeidere tar fagbrev i gjenvinningsfaget. Medarbeideren får viktig kunnskap om avfall som ressurs, og blir selv en verdifull ressurs for bedriften. På dette kurset lærer deltakerne om sikker og bærekraftig avfallshåndtering gjennom teoretisk opplæring.

Etter kurset skal de kunne besvare eksamensoppgaver og dermed bestå teoretisk eksamen i gjenvinningsfaget på Vg3-nivå.

Dette kurset er spesielt utarbeidet for kandidater i avfallsbransjen, og MEF-skolens kursholdere kommer selv fra bransjen.

Hvem kan delta? Alle som skal ta eksamen i teoretisk del av fagprøven i gjenvinningsfaget (Vg3-eksamen som privatist)

Hvor lenge varer kurset? 4 samlinger à 2 dager, totalt 64 timer

Prisen inkluderer tilgang til MEF-skolens læringsplattform hvor det digitale kursrommet ligger og materiell publiseres.

Kurset forutsetter egen pc/mac/nettbrett med lyd og helst kamera, og god nettilgang

På dette kurset bruker alle PC eller nettbrett i stedet for ordinær lærebok. Microsoft Office må være installert på maskinen. Kursmateriellet vil ligge inne på MEFs læringportal, Moodle cirka en uke før kursstart.

Hva lærer deltakerne på kurset?

 • motta, vurdere og sortere avfall etter gjeldende kravspesifikasjoner
 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og kunne deklarere og sikre dette
 • løse oppgaver selvstendig
 • gjøre rede for miljømessige og økonomiske konsekvenser av avfallshåndtering
 • gjøre rede for ulike sorterings- og behandlingsløsninger
 • håndtere bygge- og anleggsavfall
 • veilede kunder og leverandører

Deltakerne får kjennskap til:

 • material- og retursystemer og hensikten med disse
 • de ulike avfallstypene, -fraksjonene og -ressursene
 • vareflyten fra avfallsprodusent via mottak og behandling til ulike nedstrømsløsninger
 • ulike former for sluttbehandling av avfall
 • gjenvinningsbedriftens og -operatørenes roller og funksjoner i verdikjeden
 • aktuelle kvalitets- og internkontrollsystemer (HMS)

Viktig informasjon til de som tar fagbrev:

· Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke her: https://privatist.inschool.visma.no/

· Fristen for å melde seg opp til prøven er oftest 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret, men dette kan variere fra fylke til fylke. Det er deltakerens ansvar å sjekke når fristen er.

· Deltakere som trenger spesiell tilrettelegging, må sørge for å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding. Hvis kursdeltakeren sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun undersøke om den må fornyes.

· Når teoretisk eksamen er bestått, kan deltakerne melde seg opp til den praktiske delen av fagprøven.

· Deltakerne må ha bestått teoretisk eksamen for å kunne melde seg opp til fagprøven.

I tillegg må de ha fem års allsidig praksis i faget. Finn mer informasjon om oppmelding og praksiskrav hos fagopplæringskontoret i ditt fylke.

Egeninnsats mellom samlingene er helt nødvendig for å få fullt utbytte av kurset.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 60% rabatt på medlemspris.