Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Entrepriserett Del 2: Videregående

Dette er kurset for deg som allerede har en viss kjennskap til standardkontraktene, men som ønsker mer dybdekunnskap innen praktiske problemstillinger knyttet til kontraktsoppfølging, blant annet ved endrings- og tilleggskrav.

Mål for kurset:
Å gi deltakerne en grundig gjennomgang av utvalgte viktige entrepriserettslige problemstillinger knyttet til endrings- og tilleggskrav, blant annet «plunder og heft krav» og regulering av «rigg og drift». Videre skal kurset gi deltakerne god kjennskap til risiko- og funksjonsfordeling i ulike entreprisekontrakter.

Innhold:
I kurset gir vi en redegjørelse for hvem som har risikoen for uventede og ikke-planlagte forhold, blant annet grunnforhold og prosjekteringssvikt. Videre behandles konsekvenser og krav som kan oppstå ved svikt i slike forutsetninger. Kurset tar også for seg tolkning av entreprisekontrakter og hvordan entreprenøren skal forholde seg til avvik fra standardkontraktene. Kurset er bygget opp med praktiske oppgaver / eksempler fra anleggsbransjen som belyser de ulike problemstillingene.

Tema som tas opp:

  • Ulike entrepriseformer
  • Ulike oppgjørsmodeller
  • Risiko og funksjonsfordeling i de ulike kontraktsmodeller
  • Tolkning av entreprisekontrakter
  • Avvik fra standardkontraktene
  • Endringsregimet
  • Regulering av rigg og drift
  • Krav om «plunder og heft» tillegg

Kurset passer for: Daglig leder, anleggsleder og prosjektleder, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.

Varighet: 7 timer.

Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell, lunsj og kaffepauser.

Du selv må ta med NS 8405. Og den kan kjøpes hos Standard Norge.