Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Entrepriserett Del 1: Innføring

Å kjenne de grunnleggende reglene i entrepriserett, er nøkkelen til å gjennomføre gode prosjekter med bedre økonomisk resultat for bedriften. Du vil i tillegg få en forståelse for hvordan du kan forhindre tvister underveis i prosjektet.

Innhold i kurset:

 • Rettskildesituasjonen innen entrepriseretten.
 • Entreprenørenes forpliktelser.
 • Sikkerhetsstillelse og forsikring.
 • Vederlags- og oppgjørsreglene.
 • Endringer - varslingsreglene.
 • Fristforlengelse og vederlagsjustering.
 • Risikoen for oppfyllelsesvansker.
 • Forsinkelse.
 • Mangler ved kontraktsarbeidet.
 • Overtakelse av kontraktsarbeidet.
 • Regler for avbestilling.
 • Gjennomgang av kontraktstandardene NS 8405/8406/8407

MEF's egne jurister vil gi deltakerne en grundig gjennomgang av de mest praktiske rettslige problemstillingene ved gjennomføring av prosjekter i anleggsbransjen. Kurset er lagt opp med en rekke praktiske problemstillinger og oppgaver hentet fra anleggsbransjen.

Kurset passer for: Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, BAS/Formann, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.

Kursmateriell: Elektronisk kursmateriell

Varighet: 7t

Du må selv ta med NS 8405. Den kan kjøpes hos Standard Norge.