Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Entrepriserett del 1: Innføring - I digitalt kursrom

Å kjenne de grunnleggende reglene i entrepriserett, er nøkkelen til å gjennomføre prosjekter på en god måte. Dette kan både bidra til et bedre økonomisk resultat for bedriften, og forhindre tvister underveis i prosjektgjennomføringen. Anleggsbransjen preges av stadig høyere konkurranse og mer formaliserte prosesser. Om du/bedriften fortsatt lever etter prinsippet «et ord er et ord» er dette kurset for deg og din bedrift.

Mål for kurset:
Forstå grunnleggende Entrepriserett – fra avtaleinngåelse til overlevering av prosjektet. Forstå og skille mellom entrepriseformer og kontraktstandardene NS 8405/8406/8407. Kjenne til når entreprenøren kan kreve mer betalt eller mer tid, og hvordan slike krav skal fremsettes.

Innhold i kurset:

 • Rettskildesituasjonen innen entrepriseretten.
 • Entreprenørenes forpliktelser.
 • Sikkerhetsstillelse og forsikring.
 • Vederlags- og oppgjørsreglene.
 • Endringer - varslingsreglene.
 • Fristforlengelse og vederlagsjustering.
 • Risikoen for oppfyllelsesvansker.
 • Forsinkelse.
 • Mangler ved kontraktsarbeidet.
 • Overtakelse av kontraktsarbeidet.
 • Regler for avbestilling.
 • Gjennomgang av kontraktstandardene NS 8405/8406/8407

Kurset passer for: Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, BAS/Formann, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.

Kurset gjennomføres i digitalt kursrom, og du deltar fra din pc.
Du får informasjon om hvordan du finner kursrommet i e-post med bekreftelse på deltakelse.
Krav til utstyr er kun pc med lyd og mikrofon.

Varighet: Kurset går over 2 dager fra kl 09.00-12.00 begge dager.

Kursmateriell: Elektronisk kursmateriell

Du må selv ta med NS 8405. Den kan kjøpes hos Standard Norge.