Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Dokumentert sikkerhetsopplæring for borevogn- og riggfører

Kurset gir, sammen med 40 timer dokumentert praksis, kompetansebevis for borevogn og borerigg.

Mål med kurset er at deltakerne skal ha kunnskap om sikker bruk av borevogner.

Deltakerne skal også kjenne til:

 • Regelverk
 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på borevogner
 • Viktige kontrollpunkter før, under og etter bruk
 • Betjeningsinnretninger for borevogner
 • Hvordan borevogner skal stilles opp og betjenes riktig og sikkert
 • Anhuking av last på en sikker måte
 • Bruk av løfteredskap på en sikker måte i henhold til valg og brukskontroll
 • Hvordan borevogner skal sikres under transport
 • Arbeidsområdene for borevogner, og vite hvilke forholdsregler som gjelder for faresoner og stabilitet

Hvem kan delta?

 • Deltagere som har gjennomført sertifisert sikkerhetsopplæring på masseforflytningsmaskiner (32t teoretisk)
 • Borevogn- og riggførere (som borer i dagen)

Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta på kurset.

Varighet: To dager.

Kurset gjennomføres kun som bedriftsinternt kurs.